PUOLUSTUSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA EU:SSA

Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2018 asetusehdotuksen Euroopan puolustusrahastosta (European Defence Fund, EDF). Kyse on uudesta, Euroopan unionin budjetista rahoitettavasta ohjelmasta. Ehdotus on osa laajempaa EU:n puolustusaloitteiden kokonaisuutta.

Puolustusrahasto koostuu tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista. Molempien kokonaisuuksien osalta on parhaillaan käynnissä tai valmisteilla esivaihe, joissa testataan menettelyjä ennen varsinaista, vuonna 2021 käynnistyvää ohjelmaa. Puolustustutkimuksen valmistelutoimi on käynnissä vuosina 2017-2019, kun taas puolustusrahaston suorituskykykokonaisuuden esivaiheeseen kuuluva Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma toimeenpannaan vuosina 2019-2020.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä