PUOLUSTUSTUTKIMUKSEN VALMISTELUTOIMI 2017-2019

Puolustustutkimuksen valmistelutoimi (Preparatory Action on Defence Research PADR) on puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) esivaihe. Valmistelutoimen tavoitteena on osoittaa puolustuksen tarpeista lähtevien yhteisten tutkimushankkeiden lisäarvo, ja valmistella jatkoa laajempana puolustustutkimusohjelmana EU:n kehysrahoituskehyskaudella 2021-2027.

Vuonna 2017 käynnistynyt valmistelutoimi on kolmivuotinen, ja sen kokonaisrahoitus on 90 miljoonaa euroa. Valmistelutoimen tarkoituksena on ollut erityisesti testata eri hanketyyppejä ja hakumenettelyjä. Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency, EDA) vastaa komissiolta saadun toimeksiannon mukaisesti valmistelutoimen hallinnoinnista ja toimeenpanosta.

Puolustustutkimuksen valmistelutoimesta rahoitusta tutkimushankkeille voivat hakea EU-jäsenvaltioissa ja Norjassa sijaitsevat oikeushenkilöt muun muassa yritykset, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot. Rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja hakemusten riippumattomaan arviointiin (kriteereinä laatu, vaikutus, toteutus, osaaminen), eikä siinä ole jäsenvaltiokohtaisia kiintiöitä.

Valmistelutoimen ensimmäiset hankkeet ovat käynnissä. Vuonna 2017 valitut hankkeet ovat käynnissä, ja vuoden 2018 valitut tutkimushankkeet alkavat vuoden 2019 aikana. Valmistelutoimen kolmas ja viimeinen kierros on auennut, ja lopulliset päätökset hyväksytyistä hankkeista tulevat loppusyksystä 2019.


Hakuohjeet ja tarkemmat tiedot valmistelutoimen hauista julkaistaan EDAn sivulla

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä