MATINEn tutkimusmäärärahahaku vuodelle 2020


Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) avaa tutkimusmäärärahahaun vuodelle 2020. MATINE varautuu käynnistämään vuonna 2020 5–10 tutkimushanketta, joilla pyritään uusiin tieteellisiin avauksiin ja innovaatioihin sotilaallisen maanpuolustuksen alueella. Vuonna 2020 rahoitettava tutkimushankekokonaisuus on yhteisarvoltaan enintään 850 000 euroa.

Vuoden 2020 tutkimusmäärärahoja koskeva hakemus on toimitettava täydellisenä liitteineen sekä sähköisessä muodossa että paperisena MATINEn sihteeristölle maanantaihin 17.6.2019 klo 16:00 mennessä. Puolustusvoimien asiantuntijat sekä MATINEn nimeämät lausuntopoolit arvioivat määrärahahakuun osoitetut hakemukset syksyn aikana. MATINE tekee puolustusministeriölle esityksen rahoitettavista hankkeista hakemuksista annettujen lausuntojen perusteella. Puolustusministeriön rahoituspäätös julkaistaan joulukuussa 2019.

Lisätiedot tutkimusmäärärahahausta ja hakuohjeet löytyvät Määrärahahaku 2020 -sivulta!Uusi Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta asetettu – professori Sasu Tarkoma neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 24. tammikuuta 2019 Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) toimikaudeksi 1/2019–1/2022. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Sasu Tarkoma ja varapuheenjohtajaksi Aalto-yliopiston geoinformatiikan professori Kirsi Virrantaus.

Vuodesta 1961 toiminut MATINE on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto. Sen tehtävä on edistää siviiliasiantuntijoiden ja puolustushallinnon tutkimustoiminnon välistä keskustelua ja yhteistyötä esimerkiksi tukemalla ennakointia ja rahoittamalla tutkimusta.

Neuvottelukunnassa on mukana yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi tutkimuslaitosten, teollisuuden ja puolustushallinnon sekä muiden viranomaisten edustajia. Vuonna 2019 neuvottelukunta käynnistää viidestä kymmeneen puolustuskyvyn edellytyksiä kehittävää tutkimushanketta.

 – MATINE on keskeinen instrumentti maanpuolustukseen liittyvän perustutkimuksen mahdollistajana. Projektirahoitusta haetaan avoimen haun kautta. Lähitulevaisuudessa on tärkeää huomioida digitalisaation ja kehittyvän teknologian mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää osaamispohjan jatkuvaa uudistumista, Tarkoma kertoo.


Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta toimikaudella 24.1.2019–23.1.2022


Puheenjohtaja:

Professori Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto

 

Varapuheenjohtaja:

Professori Kirsi Virrantaus, Aalto-yliopisto

 

Jäsenet:

Professori Tuomas Aura, Aalto-yliopisto

Professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto

Professori Hiski Haukkala, Tampereen yliopisto

Professori Mirja Illikainen, Oulun yliopisto

Professori Matti Latva-Aho, Oulun yliopisto

Professori Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto

Dosentti Mikko Möttönen, Aalto-yliopisto

Professori Harri Pihlajamäki, Tampereen yliopisto

Dosentti Laura Pulkki-Råback, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto

Professori Pertti Saariluoma, Jyväskylän yliopisto

Professori Hannele Seeck, Turun yliopisto

Professori Leena Ukkonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Ari Visa, Tampereen teknillinen yliopisto

Professori Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu

Insinöörieversti Jyri Kosola, Pääesikunta

Komentaja Marko Laaksonen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Insinöörieverstiluutnantti Tero Solante, Pääesikunta

Pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto

Tutkimusprofessori Jorma Pulliainen, Ilmatieteen laitos

Ylijohtaja Pia Mäkelä, Ruokavirasto

Professori Jarkko Koskinen, Maanmittauslaitos

Analyytikko Nuutti Nikula, Huoltovarmuuskeskus

Asiakkuuspäällikkö, Markku Jenu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Johtaja Leena Sarvaranta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy


MATINEn määrärahahaku 2019

MATINEn vuoden määrärahahakuun tuli vuonna 2018 hyväksyttäviä hakemuksia 63 kpl, yhteensä noin 6,6 MEur arvosta. MATINE päätti kokouksessaan 4.12.2018 esittää rahoitettavaksi 8 hanketta, joiden yhteisarvo on 818 147 euroa. Tarkemmat tiedot määrärahahausta ja valituista hankkeista löytyvät Tutkimushankkeet 2019 -sivulta.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä