Matine logo lomake

 

 

 

 

MATINEn verkosto-organisaatio

Neuvottelukunta

 • Puheenjohtaja professori Sasu Tarkoma
 • Varapuheenjohtaja professori Kirsi Virrantaus
 • Tiedejäsenet: professori Tuomas Aura, professori Johanna Björkroth, professori Hiski Haukkala, professori Mirja Illikainen, professori Matti Latva-aho, professori Kati Mäkitalo, dosentti Mikko Möttönen, professori Harri Pihlajamäki, dosentti Laura Pulkki-Råback, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, professori Pertti Saariluoma, professori Hannele Seeck, professori Leena Ukkonen, professori Ari Visa
 • Viranomaisjäsenet: professori Hannu Kari, insinöörieversti Jyri Kosola, komentaja Marko Laaksonen, insinöörieverstiluutnantti Tero Solante, pääjohtaja Kirsi Karlamaa, tutkimusprofessori Jorma Pulliainen, ylijohtaja Pia Mäkelä, professori Jarkko Koskinen, analyytikko Nuutti Nikula, asiakkuuspäällikkö Markku Jenu, johtaja Leena Sarvaranta

Työvaliokunta

 • Puheenjohtaja professori Kirsi Virrantaus
 • Varapuheenjohtaja professori Sasu Tarkoma
 • MATINEn sihteeristö
 • Kolme neuvottelukunnan jäsentä
 • Kaksi kutsuttua pysyvää asiantuntijaa puolustushallinnosta

Asiantuntijajaostot (9 kpl)

 • CBRN-suojelu ja -lääkintä
 • Elektroniikka
 • Koneenrakennus ja autonomiset järjestelmät
 • Lääke-, terveys- ja käyttäytymistieteet
 • Materiaalit, rakenne- ja tuotantotekniikka
 • Sensorit ja toimintaympäristö
 • Systeemianalyysi
 • Tietotekniikka ja tiedonsiirto
 • Yhteiskuntatieteet

Teemaryhmät (3 kpl)

 • Arktinen ja avaruus
 • Kyber
 • Yhteiskunnan varautuminen

MATINEn sihteeristö

 • Pääsihteeri professori Pekka Appelqvist
 • Erityisasiantuntija Kati Vuorenvirta
 • Puolustushallinnon nimeämät luottamustoimiset sihteeritMATINE on organisaationa laaja-alainen tieteellinen verkosto, jossa on asiantuntijoita yliopistoista ja korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, yrityksistä ja teollisuudesta sekä puolustushallinnosta ja muista yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavista viranomaistahoista. MATINE on valtioneuvoston asettama neuvottelukunta. Sen toiminta perustuu vapaaehtoiselle asiantuntijatyölle, joka on puolustushallinnon koordinoimaa, resursoimaa sekä viranomaistoiminnan kautta tuettua; toimintatapa on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä