Seminaarit

Neuvottelukunnan ja jaostojen järjestämät tutkimus- ja asiantuntijaseminaarit, joissa nostetaan esiin monitieteisiä teemoja, ovat tärkeä keino edistää MATINEn ja sen jäsenten tavoitteellista verkostoitumista.

Neuvottelukunta ja sihteeristö järjestävät vuosittain MATINEn tutkimusseminaarin, joka on verkosto-organisaation päätapahtuma. Tutkimusseminaarissa puolustusministeriön MATINEn esityksestä rahoittamat tutkimushankkeet esittelevät kuluneen tutkimusvuoden aikana syntyneet tulokset. Seminaari toimii samalla tiedon hyödyntäjien ja tiedeyhteisön kohtaamispaikkana, mikä osaltaan mahdollistaa uusien kontaktien syntymistä ja tiedon jakamista. Tutkimusseminaari järjestetään tyypillisesti marraskuun lopulla.

Jaostot ja teemaryhmät vastaavat oman alansa tai teemansa seminaarien järjestämisestä. Sihteeristö tukee jaostoja ja teemaryhmiä tapahtumien järjestämisessä.

Tekoälyn monet ulottuvuudet

Symposiumi järjestettiin torstaina 4.5.2017 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Pieni juhlasali (katuosoite Fabianinkatu 33, 4. kerros). 

Tekoäly_symposium-ohjelma ja esitykset:

Esitys1_Appelqvist2017_Symposiumin avainhuomioita (pdf) (124.4 KB)

Esitys2_Tarkoma2017_Data-analyysi (pdf) (778.4 KB)

Esitys3_Ailisto2017_Havainnointi ja tilannetietoisuus (pdf) (551.4 KB)

Esitys4_Creutz2017_Luonnollinen kieli (pdf) (2.9 MB)

Esitys5_Oulasvirta2017_Laskennallinen suunnittelu (pdf) (5.4 MB)

Esitys6_Toivonen2017_Laskenallinen luovuus (pdf) (5.2 MB)

       Esitys7_Kaski2017_Koneoppiminen (pdf) (2.6 MB)Esitys8_Heljanko2017_BigData-alustat ja AI (pdf) (4.3 MB)


Symposiumin tarkoituksena oli jäsentää tekoälyn moniulotteista kokonaisuutta ja luoda ymmärrystä tekoälyn erilaisten ilmentymien edellyttämään tieteellis-teknologiseen osaamiseen. Tarkoituksena ei ole analysoida tekoälyn vaikutuksia, vaan luoda näkemyksellistä kokonaiskuvaa tekoälyn olemuksesta ja ulottuvuuksista, sekä tutkimuksen nykytilasta ja kehityssuunnista.

Valtioneuvoston toiminnassa tekoäly linkittyy digitalisaation kokonaisuuteen, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Esimerkiksi pääministerin isännöimässä tekoälyseminaarissa 7.2.2017 tarkasteltiin tekoälyn yhteiskunnallis-poliittis-taloudellisia vaikutuksia. Tämä tilaisuus jäsentää tekoälyn moniulotteista kenttää erityisesti tieteellis-teknologisesta näkökulmasta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä