MATINEn tutkimus 

MATINEn ensisijainen tehtävä on sotilaallista maanpuolustusta tukeva tutkimus, joka käsittää tuen kaikille puolustusvoimien lakisääteisille tehtäville. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan.

Laajempi myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys luetaan eduksi. Turvallisuustutkimuksen viitekehyksen kautta tutkimuksella pyritään edistämään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta sekä viranomaisten yhteistyötä sisältäen kaikki yhteiskunnan turvallisuustrategian (YTS) kattamat alueet. Toisen asiakkuusryhmän muodostavat ne siten ne yhteiskunnan turvalliisuustoimijat, jotka tekevät yhteistyötä puolustushallinnon kanssa kokonaisturvallisuuden alueella.

Kompleksista toimintaympäristöä voidaan ymmärtää ja ennakoida laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä monitieteellisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksella on tärkeä merkitys varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnittelussa. MATINEn edistämä tutkimus on joko suoraan viranomaisia tai muita toimijoita sekä näiden yhteistyötä tukevaa, tai välillisesti myöhemmin tutkimuksen pohjalta syntyneiden tuotteiden ja palvelujen kautta sotilaallista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta edistävää.

Tutkimusten tiivistelmäraportit

MATINEn rahoittaman tutkimuksen yleiset kriteerit


MATINEn tutkimusvuosi 2019

MATINEn määrärahahakuun tuli hyväksyttäviä hakemuksia 63 kpl, yhteensä noin 6,6 MEur arvosta. MATINE päätti kokouksessaan 4.12.2018 esittää rahoitettavaksi kahdeksan hanketta, joiden yhteisarvo on 818 147 euroa. Tarkemmat tiedot määrärahahausta ja valituista hankkeista löytyvät Tutkimushankkeet 2019 -sivulta.

MATINEn tutkimusvuosi 2018

MATINEn vuoden 2018 tutkimusmäärärahahakuun osoitettiin 80 kappaletta hyväksyttäviä hakemuksia, joiden yhteisarvo oli noin 6,8 MEur. MATINE päätti kokouksessaan 30.11.2017 esittää rahoitettavaksi 15 hanketta, joiden yhteisarvo on 1 040 000 euroa. Tarkemmat tiedot määrärahahausta ja valituista hankkeista löytyvät Tutkimushankkeet 2018 -sivulta.

MATINEn tutkimusvuosi 2017

MATINEn vuoden 2017 tutkimusmäärärahahakuun osoitettiin 77 kappaletta hyväksyttäviä hakemuksia, joiden yhteisarvo oli noin 5,4 MEur. MATINE päätti kokouksessaan 1.12.2016 esittää rahoitettavaksi 17 hanketta, joiden yhteisarvo on 1 200 000 euroa. Tarkemmat tiedot määrärahahausta ja valituista hankkeista löytyvät Tutkimushankkeet 2017 -sivulta.

MATINEn tutkimusvuosi 2016

MATINEn vuoden 2016 tutkimusmäärärahahakuun osoitettiin 78 kappaletta hyväksyttäviä hakemuksia, joiden yhteisarvo oli noin 5,8 MEur. MATINE päätti kokouksessaan 3.12.2015 esittää rahoitettavaksi 17 hanketta, joiden yhteisarvo on 1 200 000 euroa. Tarkemmat tiedot määrärahahausta ja valituista hankkeista löytyvät Tutkimushankkeet 2016 -sivulta.

MATINEn tutkimusvuosi 2015

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 2.12.2014 rahoituksen 19 tutkimushankkeelle vuodelle 2015. MATINE käyttää vuonna 2015 yhteensä 1 150 000 euroa tutkimushankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden lisäksi neuvottelukunta nimesi kolme varahanketta.

MATINEn tutkimusvuosi 2014

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 10.12.2013 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 980 000 € kaikkiaan 16 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 14.6.2013 mennessä 93 hakemusta, yhteisarvoltaan 6 MEur.

MATINEn tutkimusvuosi 2013

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 29.11.2012 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 989 778 € kaikkiaan 18 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 15.6.2012 mennessä 78 hakemusta, yhteisarvoltaan 4,8 MEur.


MATINEn tutkimusvuosi 2012

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 1.12.2011 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 1 000 000 € kaikkiaan 20 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 17.6.2011 mennessä 85 kpl hakemuksia, yhteisarvoltaan 5,6 MEur.


MATINEn tutkimusvuosi 2011

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 2.12.2010 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 1 000 000 € kaikkiaan 21 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 18.6.2010 mennessä 113 kpl hakemuksia, yhteisarvoltaan 5 882 977 Eur.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä