MATINEn tutkimus 

MATINEn ensisijainen tehtävä on sotilaallista maanpuolustusta tukeva tutkimus, joka käsittää tuen kaikille puolustusvoimien lakisääteisille tehtäville. MATINEn rahoittaman tutkimuksen pääasiakkaana ovat puolustusvoimat ja puolustushallinto kokonaisuudessaan.

Laajempi myös muita turvallisuusviranomaisia tai toimijoita hyödyttävä tutkimuksen monikäyttöisyys luetaan eduksi. Turvallisuustutkimuksen viitekehyksen kautta tutkimuksella pyritään edistämään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta sekä viranomaisten yhteistyötä sisältäen kaikki yhteiskunnan turvallisuustrategian (YTS) kattamat alueet. Toisen asiakkuusryhmän muodostavat ne siten ne yhteiskunnan turvalliisuustoimijat, jotka tekevät yhteistyötä puolustushallinnon kanssa kokonaisturvallisuuden alueella.

Kompleksista toimintaympäristöä voidaan ymmärtää ja ennakoida laaja-alaisen asiantuntijuuden sekä monitieteellisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksella on tärkeä merkitys varautumisen ja häiriötilanteiden hallinnan suunnittelussa. MATINEn edistämä tutkimus on joko suoraan viranomaisia tai muita toimijoita sekä näiden yhteistyötä tukevaa, tai välillisesti myöhemmin tutkimuksen pohjalta syntyneiden tuotteiden ja palvelujen kautta sotilaallista maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta edistävää.

Tutkimusten tiivistelmäraportit

MATINEn rahoittaman tutkimuksen yleiset kriteerit


Tutkimusvuosi 2015

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 2.12.2014 rahoituksen 19 tutkimushankkeelle vuodelle 2015. MATINE käyttää vuonna 2015 yhteensä 1 150 000 euroa tutkimushankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden lisäksi neuvottelukunta nimesi kolme varahanketta.

 

Tutkimusvuosi 2014

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 10.12.2013 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 980 000 € kaikkiaan 16 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 14.6.2013 mennessä 93 hakemusta, yhteisarvoltaan 6 MEur.


Tutkimusvuosi 2013

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 29.11.2012 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 989 778 € kaikkiaan 18 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 15.6.2012 mennessä 78 hakemusta, yhteisarvoltaan 4,8 MEur.

 

Tutkimusvuosi 2012

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 1.12.2011 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 1 000 000 € kaikkiaan 20 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 17.6.2011 mennessä 85 kpl hakemuksia, yhteisarvoltaan 5,6 MEur.

 

Tutkimusvuosi 2011

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta esitti kokouksessaan 2.12.2010 myönnettäväksi joko haetulla tai siitä alennetulla summalla yhteensä 1 000 000 € kaikkiaan 21 tutkimushankkeelle. MATINElle tuli määräaikaan 18.6.2010 mennessä 113 kpl hakemuksia, yhteisarvoltaan 5 882 977 Eur.

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä