Historia

Nykymuotoisen pohjoismaisen puolustusyhteistyön juuret juontavat 1960-luvulle. Kylmän sodan aikana erityisesti osallistuminen YK:n rauhanturvaoperaatioihin tarjosi kanavan tiedonvaihdolle ja käytännön yhteistoiminnalle. Rauhanturvakoulutuksessa syntyi jo varhain työnjako, jossa Suomi vastasi sotilastarkkailija-, Ruotsi esikuntaupseeri-, Tanska sotilaspoliisi- ja Norja logistiikkakursseista.

1990- ja 2000-luvulla yhteistyön pitkät juuret versoivat nopeasti käytännön järjestelyitä, joista tärkeimmät olivat NORDAC (Nordic Armaments Co-operation, 1994), NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, 1997) ja NORDSUP (Nordic Supportive Defence Structures, 2008). Vuonna 2009 nämä tuotiin puolustusministerien päätöksellä yhden katon alle ja syntyi Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Nykymuotoinen yhteistyö perustuu ministerien allekirjoittamaan yhteistyöasiakirjaan (Memorandum of Understanding, MoU), ja sitä ohjaa vuonna 2013 laadittu yhteistyön pitkän aikavälin suunnitelma NORDEFCO Visio 2020.

Samaan aikaan käytiin keskustelua myös Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistämisestä. Norjan entinen ulko- ja puolustusministeri Thorvald Stoltenberg esitti vuonna 2009 julkaistussa raportissaan 13 aloitetta yhteistyön kehittämiseksi.


Nordefco1

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä