Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämistä on selvitetty

Nordefcon rinnalla Suomi ja Ruotsi ovat selvittäneet kahdenvälisen puolustusyhteistyön tiivistämistä. Helmikuussa 2015 puolustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist julkistivat Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksiä käsittelevän raportin pääkohdat.

Raportti laadittiin molempien maiden puolustusministeriöiden ja puolustusvoimien välillä, ja se keskittyy rauhan ajan yhteistyöhön ja tarkastelee yhteistyömahdollisuuksia niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Yhteistyön puitteissa esimerkiksi samanlaisia helikoptereita ja panssarivaunuja voitaisiin huoltaa yhdessä. Lisäksi on pohdittu, olisiko tulevaisuudessa mahdollista tehdä isompia hankintoja sekä kouluttaa ja harjoittaa sotilaita yhdessä käyttäen tehokkaammin molempien maiden harjoitusalueita. Lentokoneet ja laivastot voisivat nykyistä joustavammin tukeutua toistensa tukikohtiin ja satamiin. Merivalvonnassa jo nyt tehtävää yhteistyötä voitaisiin lisätä ja siirtää käytäntö myös ilmavalvonnan puolelle. Syvemmän yhteistyön ensimmäinen edellytys on kuitenkin suojatut viestiyhteydet, joiden kuntoon laittoa raportissa kehotettiin selvittämään.

Yhteistyön tiivistäminen edellyttää paljon työtä ja aikaa. Kyse on kuitenkin vain yhteistyön lisäämisestä, ei puolustusliitosta tai keskinäisistä turvatakuista, eikä se korvaa Suomen kansainvälistä yhteistyötä.


Raportti (englanniksi):

Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden (pdf) (396.9 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä