Toiminta ja tavoitteet

helikopteriPohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittiset perusratkaisut eroavat toisistaan. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat EU-jäseniä, mutta Tanskalla on sotilaallista yhteistyötä koskeva varauma. Norja, Tanska ja Islanti kuuluvat Natoon, ja Suomi on Pohjoismaiden ainoa euroryhmän jäsen. Myös kartalla maat ovat läheisyydestään huolimatta perinteisesti katsoneet hieman eri suuntiin. Toisaalta historia, arvot, yhteinen toimintaympäristö ja yhteiskuntien rakenteet sitovat Pohjoismaita poikkeuksellisen tiiviisti yhteen.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei ole EU:n tai Naton kilpailija, vaan niitä täydentävä järjestely. Sen lähtökohtina ovat yhteiset edut ja toiminnan joustavuus:
kukin maa voi päättää tapauskohtaisesti yhteistyöhankkeisiin osallistumisesta, ja myös pienemmässä maaryhmässä voidaan edetä. Malli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö on tietyillä alueilla avointa myös kolmansille maille, mikäli sen nähdään edistävän yhteistä etua, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta.
Esimerkiksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueellinen yhteistyö on vakiintunutta (ns. Nordic-Baltic-yhteistyö). Kun alueellista näkökulmaa halutaan vielä tästäkin laajentaa,
asioita voidaan käsitellä myös Pohjoisessa ryhmässä (Northern Group), johon kuuluvat Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi Alankomaat, Iso-Britannia, Puola ja Saksa.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä