Rakenne

Pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä ei ole pysyviä poliittisen tason rakenteita, vaan toiminta perustuu säännöllisiin kokouksiin ja yhteydenpitoon. Puolustusministerit, kansliapäälliköt ja puolustuspoliittisten osastojen päälliköt kokoontuvat kukin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää: vuonna 2017 vuorossa on Suomi. Ministerikokousta valmistelee puolustusministeriöiden osastopäälliköistä koostuva ohjauskomitea (Policy Steering Committee, PSC) ja sen toimintaa asiantuntijatason kokous. Puolustusvoimien yhteistyötä koordinoi Military Coordination Committee (MCC), jonka työtä valmistelee Coordination Staff (CS). Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivat lisäksi yhteistyötoimistot (Management Office), joihin Pohjoismaat voivat asettaa upseereja.

Nordefco Historia ja rakenne


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä