STRATEGINEN SUUNNITTELU

Puolustuskyvyn pitkäjänteinen ylläpito ja kehittäminen perustuvat valtiojohdon hyväksymiin tavoitteisiin ja niihin perustuviin puolustusministeriön ja puolustusvoimien strategisiin suunnitelmiin.

Puolustusministeriön strategisella suunnittelulla ohjataan ja kehitetään hallinnonalaa pitkällä aikavälillä. Strateginen suunnittelu koskee valtioneuvoston ohjesäännön 16 §:ssä määriteltyä puolustusministeriön toimialaa, johon sisältyvät puolustuspolitiikka, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

Strategisen suunnittelun päätuotteena laadittava puolustusministeriön strateginen suunnitelma on hallinnonalan strategisen johtamisen ja ohjaamisen väline. Se antaa perusteet puolustuksen edellyttämille kyvyille ja niiden kehittämiselle sekä hallinnonalan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle ja puolustusvoimien strategiselle suunnittelulle. Strategista suunnitelmaa käytetään perustana ja lähtökohtana puolustuspolitiikan toimeenpanoa valmisteltaessa.   

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko (VNS), hallitusohjelma, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia ja muut valtioneuvostotason asiakirjat antavat poliittisen ohjauksen puolustusministeriön strategiselle suunnittelulle. Strateginen suunnittelu toimeenpannaan keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelussa.

hawk toimintanaytos


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä