Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö

svenska finska flaggorna smal

Lähtökohdat


Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityisasema. Maiden välistä yhteistyötä kehitetään pitkän historian, yhteisten arvojen ja nykypäivän monipuolisten siteiden sekä pitkälle integroituneiden talouksien pohjalta.

Suomi ja Ruotsi arvioivat turvallisuusympäristöään pitkälti samoista lähtökohdista. Tältä pohjalta ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa on Suomen etujen mukaista.

Suomi ja Ruotsi ovat viime vuosina tiivistäneet kahdenvälistä puolustusyhteistyötään. Maittemme välinen tiivistyvä puolustusyhteistyö ei kuitenkaan korvaa Suomen muuta monikansallista tai kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, vaan se täydentää sitä.

Tavoitteet


Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tavoitteena on puolustuksen suorituskyvyn ja yhteistoimintakyvyn parantaminen. Yhteistyön avulla parannetaan myös molempien maiden puolustusvoimien toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta. Yhteistyö perustuu maiden väliseen luottamukseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa (2016) sekä puolustusselonteossa (2017) on linjattu Suomen tavoitteita Ruotsin kanssa tehtävälle yhteistyölle. Suomi on yhteistyössä aktiivinen.

Hultqvist och Niinistö
Puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusminsteri Peter Hultqvist

Suomen kahdenvälisessä puolustusyhteistyössä Ruotsilla on erityisasema. Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa tähtää Itämeren alueen turvallisuuden sekä Suomen ja Ruotsin puolustuksen vahvistamiseen. Suomi ja Ruotsi syventävät puolustusyhteistyötä, jota kehitetään kattamaan operatiivinen suunnittelu kaikissa tilanteissa. Esimerkkejä näistä voisivat olla alueellisen koskemattomuuden turvaaminen tai YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisen kollektiivisen itsepuolustusoikeuden harjoittaminen. Yhteisellä toiminnalla korotetaan välikohtausten ja hyökkäysten kynnystä.

Kahdenvälisen puolustusyhteistyön syventämiselle ei aseteta ennakkoon rajoitteita.

Käytännössä


Helmikuussa 2015 julkistettiin Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tiivistämisedellytyksiä käsittelevän raportin pääkohdat. Raportti laadittiin molempien maiden puolustusministeriöiden ja puolustusvoimien välillä, ja se keskittyy rauhan ajan yhteistyöhön ja tarkastelee yhteistyömahdollisuuksia niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Ehdotusten toimeenpanoa ja sen ohjausta on toteutettu kummassakin maassa kansallisesti.

Käytännön tasolla yhteistyö on aktiivista. Lyhyellä aikavälillä Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön tiivistäminen on mahdollista erityisesti koulutus- ja harjoitustoiminnassa sekä tilannekuvayhteistyössä. Esimerkiksi marraskuussa 2016 ruotsalaisia joukkoja osallistui Rovajärvellä suuren maavoimien vaikuttamisharjoitukseen. Suomalaisia hävittäjiä on taasen osallistunut esimerkiksi syyskuussa 2016 Gotlannissa Ruotsin ilmavoimien harjoitukseen.

Svensk och finsk soldat  690 Anders Sjödén
Kuva: Anders Sjödén /Svenska försvarsmakten

Suomen ja Ruotsin merivoimien välillä on tehty tilannekuvayhteistyötä jo 2000-luvun alusta. Merivalvonnassa jo nyt tehtävää yhteistyötä on mahdollista lisätä ja siirtää käytäntö myös ilmavalvonnan puolelle.

Lisäksi maiden välillä kehitetään salattuja viestiyhteyksiä ja selvitetään mahdollisuuksia tukeutua nykyistä joustavammin toistensa tukikohtiin ja satamiin.

Yhteistyön tiivistämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan kummassakin maassa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä