TILANNETIETOISUUS PUOLUSTUSMINISTERIÖSSÄ

Keskeinen uskottavan puolustuskyvyn tunnusmerkki on päätöksentekoa tukeva tilannetietoisuus. Puolustuspoliittisen tilannetietoisuuden päämäärä on näin ollen antaa perusteet luotettavalle puolustuspolitiikan suunnittelulle. Tavoitetilassa tilannetietoisuus on väline oikea-aikaiseen toimintaan, ei itsenäinen päämäärä. 

Puolustuspoliittisen tilannetietoisuuden päämääränä on tuottaa perusteita puolustuspolitiikan suunnittelulle ja päätöksenteolle. Puolustuspoliittinen tilannetietoisuus antaa sekä ennakoivan että reaaliaikaisen käsityksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta tilanteesta sekä toimintaympäristön ja yhteiskunnan kehityssuunnista. Tilannetietoisuus on perusta oikea-aikaiselle puolustuspoliittiselle päätöksenteolle sekä puolustuskyvyn suunnittelulle, kehittämiselle ja käytölle. Tilannetietoisuus tukee niin johdon kuin asiantuntijavirkamiestenkin työtä ja osaamista sekä parantaa tiedonkulkua ja toiminnan joustavuutta.

Puolustuspoliittinen tilannetietoisuus edellyttää kansallisia ja kansainvälisiä syötteitä turvallisuus- ja puolustuspoliittisista, sotilaallisista ja yhteiskunnallisista kehityssuunnista toimintaympäristössämme. Verkottuminen tukee tarvittavan tiedon hankintaa ja saamista. Puolustuspoliittisesti olennainen informaatio kootaan ja luokitellaan siten, että se on nopeasti löydettävissä toimenpiteitä varten.

Puolustushallinnolla tulee olla kyky omaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä tukevan analyysin tuottamiseen.  Analyysin ja analyysikyvyn merkitys kasvaa erityisesti turvallisuusympäristön nopeissa muutoksissa, epävarmuuden lisääntyessä ja ennakoinnin tarpeen kasvaessa. Tiedon määrä ei ole ongelma. Suurempi haaste on tiedon analysointi ja sen muokkaaminen käyttökelpoiseksi tilannetietoisuudeksi. Ministeriössä tilannetietoisuus konkretisoituu ajankohtaiskatsausten ja keskustelutilaisuuksien kautta. Lisäksi ministeriö tuottaa kuukausittain tietoa valtioneuvoston kanslian johdolla organisoidulle valtioneuvoston tilannekuvalle puolustushallinnolle kuuluvista aihealueista. Tilannetietoisuutta vaihdetaan myös muiden valtioneuvoston osien sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa kotimaassa ja ulkomailla.

031212 MG 9940

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä