TUTKIMUS

Tutkimusyksikön toiminta tukee tietojohtamista ministeriössä. Tutkimus tuottaa perusteita puolustuskyvyn suunnitteluun, päätöksentekoon ja kehittämiseen. Tutkimuksen painopisteet ovat toimintaympäristön analyysi ja verkottunut puolustus. Toimintaympäristön analyysillä ennakoidaan toimintaympäristön kehityskulkuja sekä tunnistetaan mahdollisuuksia ja uhkia. Verkottuneen puolustuksen tutkimuksen painopisteet keskittyvät analysoimaan näiden vaikutuksia puolustuskykyyn ja arvioimaan hallinnonalan toimintavaihtoehtoja osana verkottuneen puolustuksen ennakoivaa kehittämistä. Tutkimuksen sisällölliset painopisteet määritellään hallinnonalan strategisessa tutkimusagendassa.

Toimintatapana on kiinteä verkottuminen kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Johtamisella ja ohjauksella varmistetaan hallinnonalan strategisen tutkimuksen ja strategiatyön kiinteä vuorovaikutus.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä