VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUS

Puolustusministeriön toimialaan kuuluu vapaaehtoinen maanpuolustus ja siihen liittyvien toimien yhteensovittaminen eri hallinnonalojen kesken. Puolustusministeriön tehtävänä on vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Turvallisuutta tukeva vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa kansalaistoimintaa ja kansalaisyhteiskunnan kokonaisturvallisuuden säilyttämistä. Vapaaehtoistoiminta mahdollistaa osaltaan tarvittavien tietojen ja taitojen nopean välittämisen laajoille kansalaisryhmille sekä vahvistaa viranomaisten toimintaa. Harjoitettava vapaaehtoistoiminta tukee useimpia hallinnonaloja.

Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarkoituksena on kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan tarkoituksena on lain mukaan edistää maanpuolustuskykyä ja -tahtoa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen lähtökohtina ovat yhteiskunnan, erityisesti puolustusvoimien sekä vapaaehtoisen järjestökentän, tarpeet.

Vapaaehtoinen maanpuolustus antaa Suomen puolustusvalmiudelle tehokkaan resurssin. Toiminnalla on kaikkia kansalaisryhmiä yhdistävä ja maanpuolustustahtoa kohottava vaikutus. Suomea ei puolusteta vain asein, vaan yhteistyössä käyttäen koko yhteiskuntamme voimavaroja. Muillakin kuin sotilaallisilla vapaaehtoisorganisaatioilla on omat tärkeät tehtävänsä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa eriasteisissa kriiseissä. Vapaaehtoisjärjestöjen etenkin paikallistasolla tekemällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa tulevaisuudessa suurta turvallisuushyötyä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä