Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista, ohjaamista ja kehittämistä varten puolustusministeriön apuna ja sen yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toimikausi on eduskunnan toimikausi. Neuvottelukunnan kokoonpanossa on otettava huomioon eduskunnassa vallitsevat parlamentaariset voimasuhteet.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä asiantuntijoita sekä asettaa alueellisia tai toimialakohtaisia neuvottelukuntia sen omaa toimikautta vastaavaksi ajaksi.  Neuvottelukunnan, alueellisten ja toimialakohtaisten neuvottelukuntien tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan järjestämisestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella (960/2007).
 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) yhteensovittaa ja ohjata vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestämistä;
2) vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa yhteiskunnassa;
3) seurata ja arvioida vapaaehtoista maanpuolustusta koskevien järjestelyjen toimivuutta ja vaikuttavuutta sekä tehdä esityksiä ja aloitteita vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi;
4) antaa lausuntoja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta tärkeistä suunnitelmista ja ehdotuksista;
5) ylläpitää maanpuolustukseen liittyvää keskustelua ja kehittää kansalaisten maanpuolustustietoisuutta;
6) edistää kansalaisten vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa ja maanpuolustusvalmiutta;
7) ohjata ja valvoa alueellisten ja toimialakohtaisten neuvottelukuntien toimintaa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä