Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

MTS:n vierasblogit


Turvallisuus huolestuttaa ja koskettaa meitä kaikkia suomalaisia myös yksilötasolla


Turvallisuus hahmotetaan usein valtiokeskeisesti, kyse on maan rajojen ja sen kansalaisten turvaamisesta armeijan ja muun virallisen turvallisuuskoneiston avulla. Suomen itsenäisyyden täyttäessä ensi vuonna 100 vuotta kansalaiset antavat tälle toiminnalle selkeän tukensa.

Yksilötasolla turvallisuus on kuitenkin ennen kaikkea tunnetta: miten ihmiset kokevat oman olonsa turvalliseksi. Ovatko turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja uhkat sellaisia, joihin voidaan vastata valtiollisella turvallisuuskoneistolla?
Tänä päivänä yhä useammat ihmiset kantavat huolta työllisyydestä ja taloudellisesta tilanteestaan. Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, syrjäytyminen, poliittiset ääriliikkeet, ympäristöongelmat ja maailman pakolaistilanne lisäävät ihmisten turvattomuuden tunnetta. Perinteisin turvallisuuspoliittisin keinoin ei pystytä vastaamaan näihin huoliin ja uhkiin. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, inhimillistä turvallisuutta, jossa turvallisuuden keskiössä on ihminen, ei valtio, ja ongelmia pyritään ratkaisemaan yksilötasolta käsin.

London School of Economicsin professori Mary Kaldor ja EU:n entinen korkea edustaja Javier Solana johtivat työryhmää, joka keväällä 2016 valmisteli Euroopan unionille nk. Berliini-raportin ”From Hybrid Peace to Human Security: Rethinking EU Strategy Towards Conflict”. Raportti kyseenalaistaa 1900-luvun kansallisvaltiomallin nykyajan konfliktien ja kriisien ratkaisemisessa ja peräänkuuluttaa uutta ajattelua, joka perustuu inhimilliseen turvallisuuteen. Inhimilliseen turvallisuuteen, jossa konflikteja pyritään ehkäisemään ennakkoon ja yhteiskunnat rakentuvat oikeudenmukaisuuden periaattelle.

Tämä inhimillisen turvallisuuden malli sopii hyvin myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen avulla pystyttäisiin entistä paremmin vastaamaan suomalaisten kokemiin turvallisuusuhkiin ja huoliin siten, että meillä kaikilla olisi hyvä olla ja elää 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa.

Anne Palm

Toiminnanjohtaja
Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä