Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS

TOIMINTASUUNNITELMA 2019     

YLEISTÄ

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, toimii parlamentaarisena foorumina, joka organisoi ja edistää vuoropuhelua turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken. MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää. MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta. MTS tutkii turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja väestön kriisitietoisuutta koskevaa kansalaisilmapiiriä sekä tukee viranomaisten varautumista kriisitilanteiden ja poikkeusolojen tutkimustoimintaan. MTS jatkaa pohjoismaista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa.

MTS näkee tärkeäksi oman roolinsa ja toimintansa turvallisuuspoliittisena keskustelufoorumina, joka kokoaa yhteen toimijoita laajasta piiristä. Seminaari- ja koulutustoimintansa pohjaksi MTS seuraa aktiivisesti ajankohtaista turvallisuuspolitiikkaan ja kriisiviestintään liittyvää keskustelua.

Suunnittelukunnassa toimii työjaoston lisäksi tarvittava määrä asiantuntijajaostoja.

Eduskuntavaaleilla on toimintavuonna MTS:aan keskeinen vaikutus. Näin on ensinnäkin siksi, että valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan aina kunkin Eduskunnan vaalikaudeksi. Lisäksi tulevan hallituksen ohjelmalla on vaikutuksia myös niihin teemoihin, joista MTS järjestää seminaareja. MTS järjestää syyskaudella entisen ja uuden suunnittelukunnan vahdinvaihdon.

TUTKIMUSTOIMINTA

Asetuksen mukaan MTS:n tehtävänä on teettää ja julkaista tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS teettää mielipidetutkimuksen vuonna 2019.

MTS seuraa Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa tehtäviä mielipidetutkimuksia, jotka liittyvät turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä maanpuolustukseen. Tavoitteena on myös saada yhä tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

SEMINAARIT

MTS:n perinteinen vaaliseminaari järjestetään eduskuntavaalien alla. Vaaliseminaarissa on eduskuntapuolueiden puheenjohtajatentti. Seminaari järjestetään 27.2. Ostrobotnian juhlasalissa.

Alueellinen journalistiseminaari sekä sen yhteydessä järjestettävä avoin yleisöosio järjestetään 4.3. Tampereella, kaupungin valtuustosalissa. Vuoden lopulla journalistiseminaari pidetään Helsingissä.

MTS järjestää mm. median edustajille suunnattuja teemaseminaareja, joiden tarkoitus on tarjota taustatietoa joistain ajankohtaisista aiheista. Vuoden 2019 aikana näitä seminaareja järjestetään 1-3 kappaletta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla järjestetään seminaari ainakin huoltovarmuuskysymyksistä. 

KOULUTUSTOIMINTA

MTS:n yhteistyö valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kanssa jatkuu. MTS ehdottaa osaltaan kurssille kutsuttavia toimittajia ja tutkijoita. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnassa, MONK:ssa MTS:n puheenjohtaja on varsinainen jäsen ja pääsihteeri varajäsen.

MTS jatkaa yhteistyötä Pääesikunnan viestintäosaston kanssa viestintäalan peruskurssien järjestämisessä. Kurssi järjestetään kerran vuodessa. Seuraava kurssi järjestettäneen syys-lokakuussa. Koulutuksesta vastaa Pääesikunta ja MTS esittää kurssille erityisesti varusmiespalvelusta suorittamattomia henkilöitä. Pääesikunta rekrytoi kurssin reserviläiset.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

MTS jatkaa tiivistä pohjoismaista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Norjan Folk och Försvar- järjestöjen kanssa.

Vuoden 2019 pohjoismainen konferenssi pidetään 13.-15.5. Tukholmassa.

Vuoden 2020 pohjoismaista konferenssia valmisteleva kokous järjestetään syksyllä Helsingissä.

TALOUS

MTS:n vuoden 2019 määräraha on 97 000 euroa, lisäystä 2000 euroa vuoteen 2018. MTS:n työjaosto päättää tarkemmin määrärahan käytöstä eri toimintoihin.

MTS:N TOIMISTO

MTS:n toimisto sijaitsee puolustusministeriön toisessa kerroksessa katuosoitteessa Eteläinen Makasiinikatu 8. Toimisto on ollut viestintäyksikön yhteydessä vuoden 2017 alusta alkaen.

Suunnittelukunnan pääsihteeri on YTM Heli Santala. Yleissihteeri on VTM Markus Kinkku.

Suunnittelukunnan maksuliikenteestä vastaa viestintäsihteeri Jaana Riihimaa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä