Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen puolustusministeriössä

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot. 

 

Lisätietoja EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta on saatavissa muun muassa osoitteesta www.vnk.fi/tietosuoja

 

Puolustusministeriön tietosuojavastaava on Tuomas Hyvärinen. Tietosuojavaltuutetulle osoitetut viestit tulee lähettää osoitteeseen TietosuojavastaavaPLM(at)defmin.fi. 

 

Puolustusministeriölle osoitettavat henkilötietopyynnöt tulee osoittaa puolustusministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)defmin.fi). 

 

Puolustusministeriö ei käsittele asevelvollisten henkilötietoja. Niitä koskevat tiedustelut tulee osoittaa puolustusvoimille. 

 

Puolustusministeriö käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja vain lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle.

 

Voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi ja saada nähtäväksesi ministeriön palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä valtioneuvoston kanslian sivuilla olevan tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. http://vnk.fi/tietosuoja/pyynto-henkilotietojen-tarkistamiseksi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä