Kirjaamo ja asiakirjapalvelut

Sähköposti: kirjaamo@defmin.fi

Puh. 0295 160 070

Postiosoite: Puolustusministeriö, PL 31, 00131 HELSINKI

Asiakirjojen toimitusosoite: Asiakirjat voidaan jättää puolustusministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Saadaksesi asian vireille puolustusministeriössä toimita asiakirja ministeriön kirjaamoon. Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi ao. asioita hoitavalle virkamiehelle.

Ministeriö pitää asiakirjarekisteriä käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista.

Asiakirjapyynnöt

Kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Asiakirjan saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee.

Ministeriön julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana.

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Arkistot

Ministeriön arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet ministeriöön sen tehtävien johdosta tai syntyneet sen oman toiminnan tuloksena. Arkistosta löytyvät asiakirjat pääsääntöisesti v. 2008 eteenpäin. Vanhempaa aineistoa voi tiedustella Kansallisarkistosta.

Ministeriössä säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana. Asiakirjoja ei lainata.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä