HX Challenge 

HX-kandidaattien testaus- ja todennustapahtumaa HX Challenge järjestetään Suomessa tammi-helmikuun 2020 aikana. Tapahtuman pääpaikka on Satakunnan lennosto Pirkkalassa.

HX Challenge järjestetään Suomessa, jotta jokaisen kandidaatin suorituskykyä voidaan todentaa Suomen olosuhteissa ja suomalaisten laatimin testein. Tällä menettelyllä taataan ehdokkaille tasapuolinen heidän esittämien konseptien, koneen järjestelmien ja koneen suorituskyvyn verifiointi.

Testitapahtumassa todennetaan tarjouspyynnön vastauksessa ilmoitettuja ja mahdollisesti aikaisemmin laboratoriossa todennettuja suoritusarvoja. Näin voidaan arvioida koneen, järjestelmien ja sensoreiden suoritusarvojen toteutumista suomalaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi suomalainen operaatioympäristö ja toimintatavat saattavat poiketa muiden käyttäjien sää- ja valaistusolosuhteista.

Testitapahtumassa todennetaan monitoimihävittäjää ja sen järjestelmiä maassa ja ilmassa sekä lentoonlähdössä ja laskussa. Jokaiselle kandidaatille on tarjottu viisi arkipäivää suorituskyvyn osoittamiselle Suomessa. Tarjoajien testijaksot ovat seuraavat:

Eurofighter Typhoon 9.-17.1.2020

Rafale 20.-28.1.2020

Gripen 29.1.-6.2.2020

F-35 7.-17.2.2020

F/A-18 Super Hornet 18.-26.2.2020

HX Challenge osana suorituskykyarviointia

Testitapahtuma on suorituskykyarvioinnin ensimmäinen vaihe. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on todentaa monitoimihävittäjän ja sen järjestelmien suorituskyky.

Toisessa vaiheessa käytetään testitapahtumassa verifioitua tietoa ja suoritusarvoja. Toisen vaiheen tavoitteena on selvittää neljän koneen parven menestyminen tarjouspyynnössä asetetuissa skenaarioissa.

Suorituskykyarvioinnin kolmannessa vaiheessa loppuvuodesta 2020 pyritään selvittämään kunkin kandidaatin HX-järjestelmän operatiivinen tehokkuus pelaamalla ja simuloimalla pitkäaikainen sotapeli.

Medialle

Kullekin tarjoajalle järjestetään yksi mediapäivä tukikohdan sisällä. Järjestelyistä ja kutsuista vastaa Ilmavoimat. Mediapäivät ovat:

Eurofighter Typhoon 10.1.2020

Rafale 21.1.2020

Gripen 30.1.2020

F-35 10.2.2020

F/A-18 Super Hornet 19.2.2020

HX-hanke ei julkisesti ota kantaa kandidaattien suorituskykyyn, menestymiseen testeissä, erityisominaisuuksiin tai tarkkoihin yksityiskohtiin.