Hornetin korvaaja on miehitetty monitoimihävittäjä

Monitoimihävittäjä on oikea ratkaisu Hornetien korvaajaksi. Muut järjestelmät eivät voi täysin korvata sitä.

Puolustusvoimien tehtävä on puolustaa koko maata. Ilmavoimien osalta se tarkoittaa, että hävittäjiä pitää riittää joustavasti koko maahan.

Hornetit korvataan monitoimihävittäjillä

Monitoimihävittäjällä kyetään toteuttamaan tehokkaimmin Hornet-kalustolla nykyään toteutettavat tehtävät. Tämä on yksi Puolustusvoimien kehittämissuunnitelman selkeä johtopäätös. Perusteet tälle on esitetty julkisesti Hornet-kaluston korvaamisen esiselvityksessä. Esiselvityksessä kerrotaan myös, että hävittäjien suorituskykyä täydennetään ilmatorjunnalla. Sen mukaan miehittämättömiä ilma-aluksia tai muita järjestelmiä pitää harkita myöhemmin.

Ilmatorjunta ja miehittämättömät ilma-alukset eivät korvaa hävittäjiä

Ilmatorjunta on tärkeä osa Suomen ilmapuolustusta, mutta se ei korvaa hävittäjiä. Ilmatorjunta pystyy suojaamaan tärkeitä kohteita. Se ei kuitenkaan pysty luomaan valtakunnallista suojaa ilmauhkaa vastaan.

Lue lisää ohjusjärjestelmistä ja -puolustuksesta

Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät eivät myöskään vastaa hävittäjien suorituskykyä. Hävittäjien tehtäväkenttä ja ominaisuudet ovat selvästi monipuolisempia.

Suomi tarvitsee riittävän määrän hävittäjiä

Suomi tarvitsee riittävästi nopeita, ulottuvia ja tulivoimaisia hävittäjiä. Hävittäjien suorituskyky ja määrä on mitoitettava niin, että niillä voidaan toimia koko maassa myös pitkiä aikoja.

Ilmassa tapahtuvat operaatiot, valtakunnallisesti merkittävien kohteiden suojaaminen ja ilmasta maahan vaikuttaminen ovat välttämättömiä puolustusvoimien operaatioiden toteuttamiseksi. Näiden tehtävien toteuttaminen vaatii vähintään nykyisen määrän monitoimihävittäjiä.

Hornetin korvaaja tarjoaa suorituskykyä ilmaan, maahan ja merelle

Monitoimihävittäjillä on merkittävä rooli Suomen puolustuksessa. Ne ehkäisevät Suomen joutumista sotilaallisen voimankäytön tai hyökkäyksen kohteeksi.

Normaalioloissa hävittäjillä valvotaan ja turvataan Suomen koskemattomuus. Poikkeusoloissa niillä turvataan ilmatilan koskemattomuus ja haastetaan vastustajan ilmaherruus. Ilmaherruuden voittaminen on tärkeää, sillä muuten yhteiskunta jää vastustajan ilmasotatoimien armoille. Hävittäjät suojaavat puolustusvoimien joukkoja, kun ne ovat ilmauhan kannalta haavoittuvia. Ne mahdollistavat kaluston hajauttamisen ja taisteluosastojen selviytymisen puolustustehtäviin.

Monitoimihävittäjän ilmasta maahan- ja ilmasta merelle -iskukyvyt sekä valvonta- ja tiedustelukyvyt ovat tärkeitä Suomen puolustuskyvylle. Iskukyvyillä hidastetaan ja heikennetään vastustajaa ja isketään sen kriittisiin haavoittuvuuksiin.