Kysymyksiä ja vastauksia tarjouspyynnöstä


Mikä on tarjouspyynnön merkitys?

Nyt lähetetty alustava tarjouspyyntö käynnistää varsinaisen tarjouskilpailuvaiheen, jossa menetelmänä käytetään vaiheittaista neuvottelumenettelyä. Tarjouspyyntövaihevaihe tuottaa sitovaa ja hankkeen validoimaa tietoa kandidaattien tarjoamista ratkaisuista. Todentamismenetelminä käytetään saatujen tarjousten analysointia, koelentoja, simulaattorilentoja sekä mallinnusta ja simulointia. Tarjouspyyntöä tarkennetaan vielä ennen lopullista hankintapäätöstä saatujen tarjousten ja tarjoajien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.


Kenelle tarjous on lähetetty?

Tarjouspyyntö on annettu eteenpäin 27.4.2018 Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen hallinnoille välitettäväksi kaikille viidelle tietopyyntöön vastanneelle yritykselle seuraavista hävittäjistä:

Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat)

Dassault Rafale (Ranska)

Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia)

Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat)

Saab Gripen (Ruotsi)


Mitä kaikkea on hankinnan kohteena?

 HX-hankkeessa tehtävänä on hankkia annetuilla resursseilla paras mahdollinen suorituskyky osaksi puolustusjärjestelmäämme.

HX-hankinnan kohde on Ilmavoimien suorituskyky, joka muodostuu 64 monitoimihävittäjästä ja niiden käytön ja ylläpidon edellyttämistä järjestelmistä kuten tukijärjestelmistä (kunnossapito-, koulutus-, tehtävänvalmistelu-, yms. järjestelmät), aseista ja sensoreista sekä käyttöönoton edellyttämästä koulutuksesta, hävittäjä- ja asejärjestelmien evästyskyvyistä ja järjestelmien kehittämisen edellyttämistä järjestelyistä. Lue lisää ohjelmajohtaja Lauri Purasen blogista. 

HX-hankinnassa pyritään pienentämään integraatioon ja aseiden evästyskykykyyn liittyvää riskiä ja kandidaateilta tullaan pyytämään mahdollisimman kokonaisvaltaisia ratkaisuja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi.


Miksi pyydetään tarjous 64 koneesta?

Suomi lähetti tarjouspyynnön 64 monitoimihävittäjästä, sillä puolustushallinnossa on katsottu, että täysimääräinen suorituskyvyn korvaaminen turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti edellyttää saman suuruista hävittäjähankintaa kuin Hornet-hankinta oli aikanaan.

Puolustushallinnossa tehtyjen analyysien perusteella Suomen alueen puolustamiseen hajautettuun ryhmitykseen nojautuvalla ilmavoimien taistelutavalla tarvitaan 64 poikkeusolojen ilmasta ilmaan ja ilmasta maahan -tehtäviin kykenevää modernia monitoimihävittäjää.

Uudet hävittäjät tulevat olemaan taistelukyvyltään tehokkaampia ja kykenevät vastaamaan turvallisuusympäristössämme tapahtuvaan asejärjestelmien kehityksen. Uudet koneet eivät kuitenkaan ole nopeampia eikä niiden toiminta-aika juurikaan poikkea Hornetista.


Mitkä ovat hankinnan päätösalueet?

Monitoimihävittäjän valinta perustuu viiteen päätösalueeseen: monitoimihävittäjän sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö, hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset. Koska hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee ilmavoimien koko taistelukyvyn aina 2060-luvulle asti, tulee hankintapäätöksen ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan sitä tukevine elementteineen. Hankinnan tulee:

Tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen vain suorituskyvyn perusteella, muiden päätösalueiden osalta vaaditaan, että tarjous täyttää päätösalueille määritetyt vaatimukset.  

Turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset arvioidaan tarjouskilpailun ulkopuolella. 

 

Miksi vain suorituskyky pisteytetään?

Koska hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee ilmavoimien koko taistelukyvyn 2060-luvulle asti, tulee hankintapäätöksen ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan sitä tukevine elementteineen. Muiden päätösalueiden osalta vaaditaan, että tarjous täyttää päätösalueille määritetyt tiukat vaatimukset.


Mikä merkitys on teollisella yhteistyöllä?

Puolustusministeri Niinistö on tehnyt päätöksen teollisen yhteistyön velvoitteen asettamisesta HX-hankinnalle.  HX-hankintaprosessin teollisen yhteistyön vähimmäisosuudeksi asetetaan 30 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta.

Tällä teollisen yhteistyön määrällä voidaan, huomioiden teollisen yhteistyön sääntöjen määräykset ja kotimainen puolustusteollinen pohja, lähtökohtaisesti varmistaa kotimaisen teollisuuden merkittävä osuus hankinnan toteuttamisessa ja samalla turvata riittävä sotilaallinen huoltovarmuus sekä mahdollisuus Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan syventämiseen.

Lue lisää teollisesta yhteistyöstä


Missä määriin HX-hanke tulee avaamaan saatujen vastausten tietoja?

HX-hankkeen prosessista tullaan edelleen viestimään aktiivisesti. Hankkeen etenemistä voi seurata esimerkiksi ohjelmajohtaja Lauri Purasen blogista, joka löytyy hankesivujen yhteydestä. 

RFQ-vastausten tietojen yksityiskohtia ei tulla avaamaan julkisuuteen, sillä vastaukset ovat pääosin turvaluokiteltua tai liikesalaisuuden suojassa olevaa tietoa. Vuonna 2019 HX-hanke laatii väliraportin hankkeen jatkon suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportti on pääasiassa luottamuksellinen tai salainen, mutta julkisista osista kerrotaan HX-hankkeen viestintäkanavissa.


Miten hanke jatkuu tästä eteenpäin?

Tarjouspyynnön lähettäminen käynnistää ensimmäisen neuvotteluvaiheen, jonka aikana määritellään alustavat kandidaattikohtaiset kokonaisuudet. Ensimmäisen neuvotteluvaiheen jälkeen vuoden 2019 jälkipuoliskolla lähetetään tarkentava tarjouspyyntö, jonka jälkeen määritellään lopullinen hankintakokonaisuuden sisältö kunkin kandidaatin osalta toisessa neuvotteluvaiheessa. Toisen vaiheen päätteeksi vuonna 2020 pyydetään lopulliset tarjoukset ja hankintapäätös on tarkoitus tehdä vuonna 2021.