HX-projektet – Finland får nya jaktplan fram till 2025

Finlands nuvarande jaktplan, dvs. Hornetplanen, tas ur drift senast 2030. HX-projektet har startats för att de nuvarande jaktplanen ska kunna ersättas med nya. 

Jaktplanen utgör en viktig del av den finska försvarsförmågan

Den finska försvarsförmågans primära uppgift är att förhindra användning av militära maktmedel och hot om detta samt att avvärja angrepp. För detta behöver Finland jaktplan. De utgör en nödvändig del av luftförsvaret och försvarsmaktens eldanvändning till lands och till sjöss. Vidare kompletterar jaktplanen försvarsmaktens spaning, övervakning och ledning.

Jaktplanen kan inte ersättas med andra system. Luftvärnet och obemannade luftfartyg täcker inte deras prestationsförmåga. 

Hornetplanens livscykel kommer till sitt slut senast 2030.

Finlands jaktplansmateriel består för närvarande av Hornetplan. De togs i drift åren 1995–2000. Deras livscykel uppskattades då till 30 år. De sista Hornetplanen kommer följaktligen att tas ur drift år 2030. 

Det är inte kostnadseffektivt att förlänga Hornetplanens livscykel. Det är inte heller mödan värt med tanke på Finlands försvarsförmåga. Hornetplanen kan inte användas längre, eftersom deras prestationsförmåga blir sämre och konstruktionerna trötta. Tillgången på system, reservdelar och programvaror påverkar också beslutet

HX-projektet pågår i 10–15 år

HX-projektet pågår i cirka 10–15 år. Begäran om information och anbudsförfrågan sänds under riksdagsperioden 2015–2019. Det egentliga upphandlingsbeslutet fattas i början av 2020-talet. Bekanta dig närmare med projektets tidtabell.Bra att veta

Vad betyder bokstavskobinationen HX?

HX är en förkortning som av tradition används i projekt där flygvapnets flygmateriel ska ersättas. Den första bokstaven kommer från det plan som ska ersättas (Hornet=H). Bokstaven X används allmänt som kod för ersättarkandidaten.