Så här framskrider jaktplansupphandlingen

Jaktplansupphandlingen pågår i 10–15 år. Det slutliga beslutet om de nya jaktplanen fattas före utgången av år 2021.

Från begäran om information till anbudsförfrågan

Det första betydande uppdraget i projektet var att förbereda och sända begäran om information till försvarsförvaltningarna i Frankrike, Förenta staterna, Storbritannien och Sverige. De ombads sända Finlands informationsbegäran vidare till den industri i landet som tillverkar multirollsjaktplan.

I den informationsbegäran som sändes våren 2016 presenterades mottagarna för stridssituationer som beskrev det finska luftförsvarets verksamhetsomgivning. Mottagarna av begäran ombads komma med lösningsmodeller för hur flygvapnets Hornetmultirollsjaktplans kapacitet kunde ersättas i uppdrag i överensstämmelse med stridssituationerna i den säkerhetspolitiska omgivningen efter år 2030.

Vidare begärdes information om

  • jaktplanen
  • vapensystem
  • utbildningshjälpmedel
  • utbildning
  • ledningssystem
  • de arrangemang som underhållet förutsätter
  • den inhemska industrins roll
  • Preliminära prisuppgifter

På begäran om information erhölls svar i fråga om multirollsjaktplanen Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 samt Saab Gripen.

Utgående från en analys av informationsbegäran har HX-projektet inlett beredningen av en mera detaljerad anbudsförfrågan. Denna anbudsförfrågan kommer under våren 2018 (sändes ut 27.4.2018) att sändas till de stater och tillverkare  som representerar de nämnda fem jaktplanen.  I praktiken innebär sändandet av en anbudsförfrågan att Finland förbinder sig att upphandla jaktplan.

Försvarsmaktens logistikverk har fått svar av fem flygplanstillverkare på en anbudsbegäran som sändes ut under våren 2018 och gällde projektet med en efterträdare till Hornet-jaktplanen (HX-projektet).

Under senare hälften av år 2019 sänds en preciserande anbudsbegäran, och i en kommande andra förhandlingsfas fastslås det slutliga innehållet i upphandlingshelheterna tillsammans med tillverkarna. Den andra förhandlingsfasen avslutas år 2020, då tillverkarna ombeds lämna sina slutliga anbud. Statsrådet fattar beslut om efterträdaren till Hornet-materielen år 2021.