Så här framskrider jaktplansupphandlingen

Jaktplansupphandlingen pågår i 10–15 år. Det slutliga beslutet om de nya jaktplanen fattas före utgången av år 2021.

Från begäran om information till anbudsförfrågan

Det första betydande uppdraget i projektet var att förbereda och sända begäran om information till försvarsförvaltningarna i Frankrike, Förenta staterna, Storbritannien och Sverige. De ombads sända Finlands informationsbegäran vidare till den industri i landet som tillverkar multirollsjaktplan.

I den informationsbegäran som sändes våren 2016 presenterades mottagarna för stridssituationer som beskrev det finska luftförsvarets verksamhetsomgivning. Mottagarna av begäran ombads komma med lösningsmodeller för hur flygvapnets Hornetmultirollsjaktplans kapacitet kunde ersättas i uppdrag i överensstämmelse med stridssituationerna i den säkerhetspolitiska omgivningen efter år 2030.

Vidare begärdes information om

  • jaktplanen
  • vapensystem
  • utbildningshjälpmedel
  • utbildning
  • ledningssystem
  • de arrangemang som underhållet förutsätter
  • den inhemska industrins roll
  • Preliminära prisuppgifter

På begäran om information erhölls svar i fråga om multirollsjaktplanen Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 samt Saab Gripen.

Utgående från en analys av informationsbegäran har HX-projektet inlett beredningen av en mera detaljerad anbudsförfrågan. Denna anbudsförfrågan kommer under våren 2018 (sändes ut 27.4.2018) att sändas till de stater och tillverkare  som representerar de nämnda fem jaktplanen.  I praktiken innebär sändandet av en anbudsförfrågan att Finland förbinder sig att upphandla jaktplan.

Svaren på anbudsförfrågan erhålls i början av år 2019.