Nyheter

Försvarsministern besökte Haapajärvi och Lochteå

Lohtaja5

Försvarsminister Jussi Niinistö besökte Haapajärvi och Lochteå den 22 maj 2018.

I Haapajärvi bekantade sig ministern med  Sprängämnescentralens verksamhetsställe samt med upplaget i Haapajärvi som ingår i 3:e Logistikregementets upplagsavdelning i Norra Finland.   I Haapajärvi stod ministerns värd i fråga om Sprängämnescentralen chefen för centralen, överstelöjtnant Esko Pukari samt i fråga om 3:e Logistikregementet kommendören för regementet, överstelöjtnant Vesa Happonen.

I Lochteå bekantade sig minister Niinistö med en pågående luftförsvarsövning. I ministerns program ingick att följa med en avvärjningsövning, bli förevisad övningsområdet, träffa personalen och bekanta sig med verksamheten och trupperna. I Lochteå var ledaren för övningen, överste Sami-Antti Takamaa ministerns värd.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä