Nyheter

Kontrakt om design av fartygen i Flottilj 2020 undertecknades

Försvarsmaktens logistikverk och Rauma Marine Constructions (RMC Oy) har ingått ett kontrakt om design av fyra multifunktionsfartyg av korvettyp, vilka ingår i projektet Flottilj 2020.  Designkontraktet följer på en avsiktsförklaring som Försvarsmakten och RMC gjorde i september 2016. Försvarsminister Jussi Niinistö gav den 7 april 2017 logistikverket fullmakt att ingå ett designkontrakt som syftar till byggandet av fartygen. Kontraktets värde uppgår till cirka 7,5 miljoner euro.  

RMC Oy har goda förutsättningar att designa fartygen, som har en hög kravnivå, i samarbete med Försvarsmakten. Genom den design som ingår i kontraktet preciseras fartygskonceptet och produceras material för den grundläggande fartygsdesign som krävs för att fartygen ska kunna byggas. Avsikten är att det egentliga byggnadskontraktet gällande fartygen ska ingås under år 2018.

laivue1

Läs mera

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä