Nyheter

Finland är ordförande för det nordiska försvarssamarbetet 2017

BNordefcoFinland är ordförandeland i det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO under år 2017. Ordförandeskapet är på ett år och det cirkulerar mellan fyra nordiska länder. År 2016 var Danmark ordförande, och år 2018 övergår ordförandeskapet från Finland till Norge.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i våra närområden återspeglar sig också på det nordiska försvarssamarbetet. I enlighet med regeringens utrikes- och säkerhets¬politiska redogörelse främjar Finland i NORDEFCO förmågan till en intensifierad samverkan och säkerhet i området.

Ett av våra centrala mål är att säkerställa att de pågående projekten fortgår och att redan uppställda mål nås.  Dessa är utbyte av lägesbild, främjande av att det ska gå lättare att göra militära inresor de nordiska länderna emellan samt möjligheten att använda reservflygplatser i den militära luftfarten. På för¬svars¬ma¬ter¬i¬elsektorn främjas gemensamma projektförberedelser samt nordiskt industrisamarbete.

Utöver pågående projekt kommer Finland som ordförande att lyfta upp vissa särskilda teman.

Läs meraPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä