Nyheter

Försvarsminister Jussi Niinistö hälsar kommendören för USA:s Europatrupper och Natos högste militäre befälhavare över de allierade styrkorna i Europa (SACEUR) general Curtis Scaparrotti välkommen vid försvarsministeriets port.

Scaparotti_Niinisto_10_08_2017_PLMPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä