Nyheter

Finskt fredsbevarande 60 år

År 2016 fyller det finska fredsbevarandet 60 år. De första finska fredsbevararna åkte till Suez på Förenta nationernas UNEF-insats den 10 december 1956. Efter det har cirka 45 000 finländare tjänstgjort vid över 40 fredsbevarar- och krishanteringsinsatser i Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa.

Fredsbevarandet och den internationella krishanteringen har haft en betydande inverkan på Finlands internationella ställning. Under kalla kriget blev neutralitetspolitiken ett trumfkort för Finland, och den stödde Finlands aktiva deltagande i fredsbyggandet, medlingsarbetet och i FN:s fredsbevarande insatser.

Läs meraYK
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä