Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET


Tästä osiosta löytyy aikajärjestyksessä puolustusministeriön tärkeimmät julkiset kansainväliset sopimukset, yhteisymmärryspöytäkirjat, puitejärjestelyt sekä aiejulistukset.


9.7.2018

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä koskeva yhteisymmärryspöytäkirja.

FINSWE_MoU_Niinisto_Hultqvist090718

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat 9.7.2018 Turussa puolustusyhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittivat maiden hallitusten puolesta puolustusministeri Jussi Niinistö ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Yhteisymmärryspöytäkirja muodostaa kehyksen Suomen ja Ruotsin väliselle puolustusyhteistyölle. Asiakirjassa kuvataan puolustusyhteistyön tavoitteet sekä luetellaan yhteistyöalueet.


FISE_MoU_FINAL (pdf) (411.1 KB)8.5.2018

Kolmenvälinen aiejulistus (Statement of Intent, SOI)

dc3
Kuva: US DoD

Puolustusministeri Jussi Niinistö, Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat 8.5.2018 Washingtonissa kolmenvälisen aiejulistuksen (Statement of Intent, SOI). Kolmenvälinen SOI täydentää ja kokoaa yhteen aikaisemmin sovittuja asiakokonaisuuksia; yhteistyön avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei synny päällekkäisyyksiä tai kilpailutilanteita kansainvälisessä harjoitus- ja muussa koulutustoiminnassa.

Trilateral Statement of Intent_FINAL (pdf) (951.2 KB)


18.1.2017

Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja

EE2

Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä koskeva puiteasiakirja uudistettiin 18.1.2017 Säätytalolla. Allekirjoittajina Viron puolustusministeri Margus Tsahkna ja Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö.

FI-EE Framework Arrangement (pdf) (87.4 KB)07.10.2016

Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskeva aiejulistus


Statement of Intent
Aiejulistuksen allekirjoittivat puolustusministeri Jussi Niinistö ja Yhdysvaltain varapuolustusministeri Robert Work 7.10.2016 Finlandia-talolla.

Aiejulistuksen tavoitteena on syventää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä, lisätä säännönmukaisuutta ja monipuolistaa yhteistyötä. Aiejulistus on yleinen yhteistyöasiakirja, joka ei sido osapuolia oikeudellisesti eikä sisällä maiden välisiä puolustussitoumuksia. Julistuksen toimeenpanoa on tarkoitus tarkastella säännöllisesti.

Statement of Intent (pdf) (590.7 KB)9.11.2016

Pohjoismaiden välinen helpotettua maahantuloa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (Easy Access MoU).


EASY_ACESS
Järjestelyllä helpotetaan pohjoismaisten joukkojen maahantuloa rauhan aikana.

NORDEFCO MoU Easy Access (pdf) (1.2 MB)9.7.2016

Suomen ja Iso-Britannian välinen puiteasiakirja


Varsova 2016 Allekirjoitus asiakirja
Suomen puolesta puitejärjestelyn vahvistavan asiakirjan allekirjoitti puolustusministeri Jussi Niinistö ja Iso-Britannian puolesta puolustusministeri Michael Fallon.

Suomen ja Iso-Britannian välinen puiteasiakirja on luonteeltaan julistuksenomainen poliittisen yhteistyötahdon ilmaus. Asiakirjassa kuvataan puolustusyhteistyön yleiset suuntaviivat, joiden pohjalta käytännön yhteistyötä maittemme puolustusministeriöiden ja puolustusvoimien välillä on tarkoitus kehittää.9.5.2016

Pohjoismaisia yhteishankintoja koskeva sopimus


Kuva_nordefco
Suomen puolesta sopimuksen allekirjoitti puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi.

Allekirjoitettu sopimus liittyy Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusministereiden 10.3.2015 allekirjoittamaan puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevaan valtiosopimukseen. Pohjoismaissa on tunnistettu tarve kehittää ja tehostaa hankintamenettelyitä. Erityisesti yhteinen tarve kustannustehokkuuteen, toimitusten varmuuteen ja materiaalin yhteismitallisuuteen puoltavat menettelyiden tehostamista ja päivittämistä sekä yhteishankintojen toteuttamista. Yhteishankinnoista tehty liitesopimus itsessään ei velvoita hankintayhteistyöhön, mutta määrittää puitteet ja menettelyt yhteishankinnoille edistäen sopimusosapuolten hankintayhteistyötä.

Nord_liite (pdf) (102.5 KB)10.03.2015

Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla

BNordefco
Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusministerit allekirjoittivat 10.3.2015 puolustusmateriaalialan yhteistyötä koskevan valtiosopimuksen. Suomen puolesta sopimuksen allekirjoitti puolustusministeri Carl Haglund. Sopimus on ensimmäinen Nordefcon viitekehyksessä allekirjoitettava valtiosopimus. Sopimusta sovelletaan kahden tai useamman sopimuspuolen välillä rauhan tai kriisin aikana.

Agreement-concerning-cooperation-in-the-defence-materiel-area (pdf) (3.1 MB)6.5.2014

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kehittämisen työsuunnitelma


liike 027
Puolustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Karin Enström allekirjoittivat ja esittelivät 6.5.2014 Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön kehittämisen työsuunnitelman.

ACTION PLAN FOR DEEPENED DEFENCE COOPERATION BETWEEN SWEDEN AND FINLAND (pdf) (267.6 KB)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä