Tiedotteet 2007

19.09.2007 15:38

Puolustusministeri sai simputusselvityksen

Puolustusministeri Jyri Häkämies on vastaanottanut puolustusvoimain selvityksen esimiesaseman väärinkäytöksen (simputuksen) ehkäisystä ja seurannasta. Selvityspyyntö oli esitetty elokuussa 2007 sen jälkeen kun Varusmiesliitto oli nostanut asian esille.

Ministeri Häkämies pitää puolustusvoimain selvitystä riittävänä. Se osoittaa, että puolustusvoimissa vallitsee simputuksen suhteen nollatoleranssi. Simputuksen ehkäisy on huomioitu kattavasti varusmiesten, aliupseerien, reserviupseerien ja palkatun henkilökunnan koulutuksessa. Myös simputustapausten seurantaan on kiinnitetty asianmukaista huomiota. Jatkossa voisi erityistä huomiota kiinnittää sosiaalikuraattorien käyttöön sekä varusmiestoimikuntien jäsenten ja yksikköedustajien sekä puolustusvoimain palkatun henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen. Varusmiehen käsikirjaan voisi käsitteiden selventämiseksi liittää esimerkkejä konkreettisista simputustapauksista.

Puolustusministeri Häkämies on tyytyväinen siitä, että puolustusvoimat on onnistunut vähentämään simputusta. Nollatoleranssista huolimatta tapauksista ei valitettavasti päästäne koskaan kokonaan eroon. Simputuksen ehkäiseminen ei voi tapahtua irrallaan muualla yhteiskunnassa, esimerkiksi kouluissa ja kotona tehtävästä kasvatustyöstä.

Puolustusministeri Häkämies on keskustellut simputuksen ehkäisemisestä myös Varusmiesliiton edustajien kanssa.

Pääesikunnan selvitys simputuksen ehkäisystä ja seurannasta on luettavissa kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilta ja pääesikunnan verkkosivuilta osoitteessa www.mil.fi.

Tarkempia tietoja antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä