Tiedotteet 2012

06.06.2012 14:35

Puolustusvoimauudistuksen hallinnollisten päätösten valmistelu etenee

Puolustusvoimauudistukseen liittyviä hallinnollisia päätöksiä valmistellaan puolustusministeriössä puolustusvoimien tekemien esitysten perusteella. Uudistus on laaja kokonaisuus, johon liittyy useita osatekijöitä. Puolustusvoimien organisaatiota muutetaan kustannustehokkaammaksi ja kevyemmäksi. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi johtamistasojen vähentäminen, keskitettyjen tukipalvelujen muodostaminen sekä hallintoyksiköiden määrän vähentäminen. Puolustusvoimat on esittänyt ilmavoimien osalta toimintojen keskittämistä neljään tukikohtaan ja puolustushaaran aselajikoulujen siirtämistä Tikkakoskelle. Tähän liittyen on esitetty Kauhavalla sijaitsevan Lentosotakoulun lakkauttamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 6.6. antanut vastauksensa Kauhavan kaupungin tekemään kanteluun Lentosotakoulun lakkauttamisesta. Vastauksessaan Kauhavalle tarkastusvirasto toteaa, että puolustushallinto on riittävästi selvittänyt lakkauttamista koskevia perusteita eikä kanteluasian käsittelyssä ole tullut esille laillisuuteen liittyviä puutteita. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnon perusteella oikeuskanslerinvirasto arvioi vielä onko aihetta laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin. Aikaisemmat oikeuskanslerinvirastoon puolustusvoimauudistuksesta tehdyt kantelut eivät oikeuskanslerinviraston päätösten mukaan ole antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Puolustusministeriö jatkaa hallinnollisten päätösten valmistelua ja tavoitteena on tehdä päätökset kesäkuun aikana.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä vanhempi osastoesiupseeri Janne Jaakkola, puh. 09 160 88150 tai 0295 140 336 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai 0295 140 120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä