Tiedotteet 2012

11.09.2012 10:45

Selvitysmies kartoittamaan asevelvollisuudesta vapauttavaa lainsäädäntöä

Puolustusministeri Carl Haglund on päättänyt asettaa selvitysmiehen kartoittamaan asevelvollisuudesta vapauttavaa lainsäädäntöä. Kartoituksen taustalla on kansalaisten perustuslain edellyttämä yhdenvertainen kohtelu asevelvollisuuden suorittamisessa tai sen lakiin perustuvassa suorittamatta jättämisessä seuraamukset huomioiden. Ministeri päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä selvitysmiehen raportin valmistuttua.

Selvitysmieheksi tullaan nimeämään Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Professori Kekkonen on laajalla julkaisutoiminnallaan ja aktiivisella esiintymisellään osallistunut oikeusvaltiosta käytävään oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen arvokeskusteluun.

Lisätietoja asiassa antavat puolustusministeriössä ministerin poliittinen erityisavustaja Patrik Gayer, puh. 09 160 88106 tai 040 722 6644 ja vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta, puh. 09 160 88046 tai 0295 140338.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä