Tiedotteet 2012

04.06.2012 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Stefan Wallinin esittelystä ylentää 4.6.2012 lukien prikaatikenraali Sakari Honkamaan kenraalimajuriksi ja eversti Timo Rotosen prikaatikenraaliksi.


Kenraalimajuri Heimo Touko Sakari Honkamaa (s.1956) on palvellut vuodesta 2010 komentopäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut Kainuun Prikaatin komentajana, Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa asemapaikkanaan Washington D.C., pääesikunnassa strategisen suunnittelusektorin päällikkönä, Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena ja koulutusosastolla osastoesiupseerina, Suomen pataljoonan komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, Porin Prikaatissa pataljoonan komentajana ja Maanpuolustuskorkeakoulussa taktiikan opettajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Honkamaa suoritti 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja USA:ssa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.  Kenraalimajuri Honkamaa on määrätty puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2012 lukien.

Prikaatikenraali Timo Tapani Rotonen (s.1959) on palvellut maaliskuusta 2012 alkaen puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut huoltopäällikkönä ja erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa, sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa Lähi-Idässä, Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana, erityistehtävässä ja osastoesiupseerina pääesikunnassa, esikuntapäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, Oriveden asevarikon päällikkönä, pataljoonaupseerina UNPREDEP-operaatiossa Makedoniassa sekä osastonjohtajana, opetusupseerina ja kurssin johtajana Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Rotonen suoritti 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa ja Italiassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2004.


Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puh. 09 160 88200  tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä