Tiedotteet 2013

24.05.2013 10:00

Kansainvälisen puolustushallinnon ympäristökonferenssi Helsingissä 21.–22.5.2013

Puolustusministeriö, puolustusvoimat ja Puolustushallinnon rakennuslaitos järjestivät Euroopan laajuisen puolustushallinnon ympäristökonferenssin Helsingissä toukokuussa. Säätytalolla pidettyyn konferenssiin saapui puhujia ja osallistujia Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Konferenssin pääpuhujia olivat puolustusministeri Carl Haglund ja kansanedustaja Pekka Haavisto.

Carl Haglund 3
Puolustusministeri Carl Haglund avasi puolustushallinnon ympäristökonferenssin Säätytalolla 21.5.2013. Kuva: Henrik Helin/PHRAKL

 

Ministeri Haglund painotti ympäristöongelmien merkitystä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös puolustushallinnossa. Tietyt ympäristöongelmat voivat helposti muuttua turvallisuusongelmiksi, akuutti pula puhtaasta vedestä yhtenä esimerkkinä.  Ministerin mukaan pohjoismainen yhteistyö voi toimia hyödyllisenä foorumina ympäristöasioissa. Uusien puolustusjärjestelmien ympäristövaikutuksilla on samoin merkitystä. Puolustusvoimien logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Timo Rotonen kertoi puolustushallinnon pyrkivän mahdollisimman korkeaan ympäristönsuojelun tasoon myös silloin, kun hallinnonalalle on myönnetty välttämättömiä lainsäädännöllisiä poikkeuksia.

Kriisinhallinta-asioista laajan kokemuksen omaava edustaja Haavisto kiinnitti erityishuomiota sotien ja konfliktien ympäristövaikutuksiin. Haavisto uskoi ympäristönäkökulman tulevaisuudessa olevan suuremmassa roolissa eri maiden puolustusvoimien toimintasuunnittelussa ja myös tulevan osaksi rauhanprosessia erilaisia konflikteja ratkaistaessa. Luonnonvarat edustajan mukaan voivat toimia moottorina konfliktien lisäksi myös rauhanprosesseissa.

Konferenssin esitelmissä käsiteltäviä aiheita olivat esimerkiksi kansainväliset ja kansalliset strategiat ja lainsäädäntö, ampumaratojen ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelu, ympäristöjohtaminen ja -raportointi, ympäristönsuojelu kriisinhallinta- ja muissa operaatioissa, pilaantuneiden alueiden hoito sekä meluhaittojen hallinta.

Puhujat mainitsivat myös tulevaisuuden kysymyksiä joista hyvä esimerkki on ympäristölainsäädännön kehitys lähiaikoina Euroopassa ja maailmalla. Kansallisen ja ylikansallisen tason säädösten muutokset tulevat vaikuttamaan vahvasti ympäristökysymysten käytännön ratkaisuun riippumatta siitä, onko yleinen kehityssuunta kohti eri toimijoiden säädösten yhtenäistymistä vai erkanemista.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä