Tiedotteet 2013

30.01.2013 10:00

Kestävän kehityksen periaatteet juurtumassa puolustushallintoon

Puolustushallinto on yhdessä muun valtionhallinnon kanssa osallistunut YK:n johtamaan kestävän kehityksen toimintaan Rion kehitys- ja ympäristökonferenssista 1992 lähtien. Kestävän kehityksen edistäminen sisältyy myös hallituksen ohjelmaan.

Suomen kestävän kehityksen strategia jalkautettiin puolustushallintoon Puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelmalla, jonka toimeenpano käynnistettiin puolustusministeriön kirjeellä 23.2.2010.  Ohjelman tavoitteena on kestävän kehityksen valtavirtaistaminen puolustushallintoon ottaen tasapainoisesti huomioon puolustushallinnon lakisääteiset tehtävät ja toiminnan erityispiirteet sekä kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet.

Ohjelman toimeenpanosta valmistui arviointi 3.12.2012. Puolustushallinnon lakisääteiset tehtävät tukevat kestävää kehitystä ja yhteiskunnan turvallisuus ja vakaus ovat perusedellytyksiä kestävälle kehitykselle. Arvioinnin perusteella kestävän kehityksen ohjelman toimeenpano on käynnistynyt ja ohjelman tavoitteiden saavuttamista edistäviä toimenpiteitä on toteutettu.

Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että tätä myönteistä kehitystä johdonmukaisesti jatketaan ja siten, että kestävän kehityksen edistämisestä tulee osa puolustusministeriön, puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kaikkea toimintaa. Myös jatkossa kestävän kehityksen toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja toiminta on tarkoitus sisällyttää myös vuosiraportointiin.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa yksikön johtaja Antti Kivipelto, puh. 0295140450.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä