Tiedotteet 2013

20.06.2013 14:30

Räjähdeturvallisuutta selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa puolustusministeri Haglundille

Räjähteiden varastointia, valvontaa, tarkastuksia turvallisuutta ja niihin liittyviä järjestelyjä selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa puolustusministeri Carl Haglundille 20.6.2013. Puolustusministeri Haglund oli 7.11.2012 asettanut puolustushallinnon sisäisen työryhmän, jonka puheenjohtajana on toiminut talousjohtaja Timo Norbäck puolustusministeriöstä. 

Loppuraportissaan työryhmä korostaa, että räjähteet on nykytilassa varastoitu käytössä oleville varastoalueille siten, että niiden sijainnit suhteessa muuhun yhteiskuntaan täyttävät säädösten edellyttämät suojaetäisyysvaatimukset. Kehittämistarpeita on edelleen varastoalueiden sisäisissä suojaetäisyyksissä ja varastojen turvatekniikassa. Näiden parantamiseksi ja varastointijärjestelyjen optimoimiseksi, esittää työryhmä muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

Räjähteiden varastoinnin tilannekuva pidetään ajantasaisena ja riittävän yksityiskohtaisena. Varastointijärjestelyt optimoidaan, ja tehdään sopimukset Senaatti-kiinteistöjen kanssa uusien maapeitteisten varastojen ja peltivarastojen, joiden ympärille rakennetaan maavallit, rakentamisesta. Lisäksi varastojen ja varastoalueiden turvatekniikkaa kehitetään edelleen.

Toimenpidesuositukset esitetään toimeenpantavaksi asettamispäätöksen mukaisesti kymmenen vuoden aikajänteellä tai lisärahoituksen mahdollistaessa nopeutetusti neljän vuoden aikana. Ratkaisuehdotusten toimeenpano nostaisi puolustusvoimille räjähdevarastoista aiheutuvia vuokra- ja muita kustannuksia vuositasolla keskimäärin noin 4,5 miljoonaa euroa vuosivälillä 2014 - 2023.

Lisätietoja työryhmän loppuraportista antavat työryhmän puheenjohtaja, talousjohtaja Timo Norbäck, puh. 0295 140 220; työryhmän varapuheenjohtaja, puolustusvoimien sotatalouspäällikkö Jarmo Lindberg, puh. 0299 500 500 ja Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston päällikkö Jari Talja, puh. 0299 500 750.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä