Tiedotteet 2013

18.04.2013 10:00

Raskaiden maantiekuorma-autojen hankinta puolustusvoimille uuteen valmisteluun

Puolustusvoimien raskaiden maantiekuorma-autojen hankintaa on valmisteltu tavanomaisena hankintalain mukaisena siviilihankintana. Tarkoituksena on ollut hankkia tavallisia normaaliliikenteessä olevia ns. tukkirekkoja. Kaikki hankintaa koskevat kommentit on annettu oletuksella, että puolustusvoimien tarpeet täyttyvät tavallisella kaupasta saatavalla standardi kuorma-autolla.

Puolustusvoimat toi ohjeistuksen mukaisesti tarjouspyynnön puolustushallinnon kaupallisen johtoryhmän käsittelyyn 21.3.2013. Tarjouspyyntöasiakirjat sisälsivät puolustusvoimien oman tarpeen mukaiset hankinnan ehdottomat ja muut vaatimukset. Lista vaatimuksista sisälsi myös sellaisia sotilaallisia vaatimuksia ja standardeja, jotka eivät sisälly normaaliin siviilikuorma-autoon.

Asiaa harkittuaan puolustusministeriö on 17.4.2013 päättänyt palauttaa hankinnan maavoimien uuteen käsittelyyn. Maavoimat valmistelee hankinnan uudestaan siten, että puolustusvoimien tarpeet ja vaatimukset tulevat täysimääräisesti huomioon otetuksi.

Hankinnan tekeminen puolustushankintana antaa puolustusministeriön näkemyksen mukaan puolustusvoimille siviilihankintaa paremmat mahdollisuudet siihen, että vaativat käyttöolosuhteet otetaan kattavasti huomioon. Puolustusministeriö luottaa maavoimien kykyyn valmistella hankinta siten, että se voidaan käsitellä puolustushankintana, että lopputulos on taloudellisesti edullinen ja että hankinta täyttää puolustusvoimien asettamat vaatimukset.

Yhtenä vaihtoehtona on haluttu pitää myös yhteispohjoismaista hankintaa, joka kilpailutetaan puolustus- eikä siviilihankintana. Puolustusministeriö ei pidä loogisena sitä, että samoja kuorma-autoja hankittaisiin joko siviili- tai puolustustarvikkeina hankintakanavasta riippuen.

Tarkempi arvio siitä, päädytäänkö hankinnassa lain mukaiseen suorahankintaan vai kilpailutetaanko hankinta puolustushankintana, tehdään vasta myöhemmin.

Lisätietoja antavat ylijohtaja Jukka Juusti, p. 0295 140 400 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 0295 140 120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä