Tiedotteet 2013

29.04.2013 11:30

Siviili- ja sotilasilmailulle voidaan järjestää yhteistä lentokoulutusta

Puolustusministeri Carl Haglund vastaanotti 29.4.2013 raportin, jossa tarkastellaan siviili- ja sotilaslentokoulutuksen järjestämistä Suomessa. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut yksikön johtaja Eero Pyötsiä puolustusministeriöstä ja siinä ovat olleet edustettuina opetus- ja kultturiministeriö, opetushallitus, rajavartiolaitos ja pääesikunta.

Siviili- ja sotilaslentokoulutusta voitaisiin toteuttaa Suomessa kansallisena yhteistyönä. Runsaimmin yhteistyömahdollisuuksia on alkeis- ja peruslentokoulutuksessa, katsoo asiaa selvittänyt työryhmä raportissaan.

Yhteistyö lentokoulutuksen järjestämisessä toisi kustannussäästöjä ja turvaisi laadukkaan lentokoulutuksen.

Suurin hyöty siviili- ja sotilaslentokoulutuksen yhteistyöstä saadaan alkeislentokoulutusvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa yksityislentäjän lupakirjan tasoista koulutusta siviili-ilmailussa ja puolustusvoimien osalta lentokoulutuksen ensimmäistä vaihetta, joka sisältää myös rajavartiolaitoksen alkeislentokoulutuksen. Lisäksi peruslentokoulutuksen osalta etenkin koulutuksen alkuvaiheessa nähdään yhteistyömahdollisuuksia, mutta täysin yhtenevän lentokoulutuksen antaminen ei ole nykyisellään mahdollista. Lentokoulutuksen sisältöjen ohella lentokoulutuskalustolla on suuri vaikutus yhteistyömahdollisuuksiin sekä lentokoulutusjärjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Työryhmä esittää, että käytännön toteutusta koskevaa suunnittelua jatketaan, jotta voidaan tuottaa perusteet päätöksentekoa ja mahdollisen yhteishankinnan valmistelua varten.

Työryhmä näki yhteistyöpotentiaalia myös helikopterilentokoulutuksessa ja esittää, että sen mahdollinen yhteistoteutus tulee selvittää jatkossa. Helikopterikoulutuksen vähäisen koulutusvolyymin ja sirpaleisten resurssien johdosta yhteiskoulutuksen järjestäminen nähdään tulevaisuudessa järkevänä.

Lentokoulutustyöryhmän asetti puolustusministeri Stefan Wallin 30.3.2012. Jäseninä ovat toimineet opetus- ja kulttuuriministeriön, puolustusministeriön, opetushallituksen, pääesikunnan ja rajavartiolaitoksen asiantuntijat. Lisäksi työryhmä kuuli useita ulkopuolisia asiantuntijoita.

Lentokoulutusyhteisyötä selvittäneen työryhmän raportti on luettavissa tässä.

Lisätietoja: Työryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Eero Pyötsiä, puolustusministeriö p. 0295 140330 ja opetusneuvos Tarja Riihimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330273.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä