Tiedotteet 2018

12.03.2018 13:31

Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Olli Ruutu aloittaa Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) varatoimitusjohtajana.

Puolustusministeriön materiaaliyksikön johtaja Olli Ruutu aloittaa 16.3.2018 Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency, EDA) varatoimitusjohtajana. Varatoimitusjohtaja työskentelee viraston toimitusjohtajan, espanjalaisen Jorge Domecqin kanssa viraston pääjohtajan, korkea edustaja Federica Mogherinin alaisuudessa.

Suomella ei ole aikaisemmin ollut näin merkittävää tehtävää virastossa. Nimitys on tärkeä myös siksi, että koko Euroopan Unionin tasolla Suomella on vain harvoja näin korkean tason tehtäviä. Ruudun nimitys vahvistaa osaltaan Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja EU:n puolustuksen kehittämiseeen, jotka molemmat kuuluvat EDA:n keskeiseen toimialaan.

Ruutu on kansainvälisesti arvostettu asiantuntija, jolla on vahva EU-osaaminen. Suomessa hän johti puolustusministeriön materiaaliyksikköä, joka vastaa mm. puolustushallinnon materiaalihankkeiden ohjauksesta, alan kansainvälisestä yhteistyöstä sekä puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Vuonna 2004 perustettu EDA on EU:n neuvoston alainen virasto, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltiota sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä. EDA:lla on keskeinen rooli muun muassa EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja EU:n puolustuksen kehittämisessä. Viraston toimintaan osallistuvat kaikki EU-maat Tanskaa lukuun ottamatta. Virasto edistää yhteistyötä, käynnistää uusia hankkeita ja tuottaa puolustusvalmiuksia kehittäviä ratkaisuja. EDA:lla on merkittävä rooli EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tukevien voimavarojen kehittämisessä.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä erityisasiantuntija Sanna Laaksonen, puh. 0295 140 417. Olli Ruutua on mahdollista haastatella puhelimitse 12.3.-13.3. Yhteydenotot Sanna Laaksosen kautta.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä