Tiedotteet 2018

07.06.2018 12:30

Suomen puolustustarvikkeiden vienti vuonna 2017 keskittyi Euroopan alueelle

Puolustusministeriö myönsi vuonna 2017 yhteensä 256 lupaa puolustustarvikkeiden pysyville vienneille. Yli puolet myönnetyistä luvista kohdistui Euroopan alueelle. Lupia pysyville vienneille myönnettiin euromääräisesti eniten partioveneille, suojamateriaalille ja ilma-alusten järjestelmien, kuten tutkien komponenteille. Tämän lisäksi myönnettiin useita lupia puolustustarvikkeiden väliaikaisille vienneille huolto- ja korjaustoimenpiteisiin sekä esittely- ja testaustarkoituksiin.

Myös yli puolet toteutuneista puolustustarvikkeiden vienneistä kohdistui Euroopan alueelle.  Merkittävimmät vientikohteet yksittäisten maiden osalta olivat Puola, Ruotsi ja Turkki.  Merkittävimmät viennit koostuivat ajoneuvojen ja ilma-alusten komponenteista.

Lupaharkinta perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Suomi noudattaa Asekauppasopimuksen asettamia vientiehtoja ja Euroopan unionin neuvoston yhteistä kantaa lupaharkinnan perusteista. Lupahakemukset käsitellään poikkihallinnollisessa maastavientityöryhmässä, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta vastaa ulkoministeriö.

Puolustustarvikkeiden viennin vuosiraportti 2017 löytyy kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.defmin.fi/files/4279/PLM_Vientivalvontaraportti_2017.pdf

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa erityisasiantuntija Riikka Pitkänen, puh. 0295 140 140421.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä