MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA - MATINE

Matine logo lomake

 

Puolustusministeriön hallinnonalalla toimii puolustustutkimuksen edistämiseksi maanpuolustustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE).

 

MATINEn toiminta-ajatus

MATINE on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, jossa ovat edustettuina yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset, teollisuus, sekä puolustushallinto ja muut yhteiskunnan turvallisuudesta ja elintärkeistä toiminnoista vastaavat viranomaistahot.

MATINE toimii puolustusministeriön hallinnonalalla puolustustutkimuksen edistämiseksi (Valtioneuvoston asetus 3/2019). Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan; toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. MATINE on toiminut vuodesta 1961.

Maanpuolustustahto lähtee yhteiskunnasta. MATINEn toiminta perustuu puolustushallinnon tukemalle, koordinoimalle ja resursoimalle vapaaehtoiselle asiantuntijatyölle.


MATINEn yhteystiedot

MATINE
Puolustusministeriö
Eteläinen Makasiinikatu 8
PL 31, 00131 HELSINKI

matine(at)defmin.fi

www.defmin.fi/matine

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä