PUOLUSTUSMINISTERIÖ LYHYESTI


w2Puolustusministeriön tehtävänä on valtioneuvoston osana ja oman hallinnonalansa ohjaajana vastata kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.

Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Niinikään sen vastuulla on Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan sekä Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen kansallisten etujen turvaamiseksi

Puolustusministeriö vastaa kokonaismaanpuolustuksen koordinoinnista ja kestävästä maanpuolustustahdosta.

Puolustusministeriö on myös ikään kuin nivel valtioneuvoston ja puolustusvoimien välillä. Valtioneuvoston ohjaava ote siirtyy puolustusministeriön kautta puolustusvoimiin. Ja toisaalta; puolustusvoimien tarpeet välittyvät puolustusministeriön kautta valtioneuvoston tietoon.

Puolustusvoimien välitön johto ja valvonta kuuluvat puolustusvoimain komentajalle, jolla on apunaan pääesikunta. Hallinnollisissa asioissa puolustusvoimat on puolestaan puolustusministeriön alainen.

Puolustusministeriössä työskentelee noin 130 henkilöä. Luku sisältää noin 20 sotilasvirkaa. Puolustusministeriön sisäinen johtamistapa on samanlainen kuin minkä tahansa siviiliviraston.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä