MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA MTS

MTS logo


MIKÄ MTS ON?

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, on pysyvä parlamentaarinen komitea, jonka valtioneuvosto asettaa eduskuntavaalikaudeksi kerrallaan.Hallinnollisesti MTS toimii puolustusministeriössä.

Parlamentaarisesti nimettyjen jäsenten lisäksi MTS:aan kuuluu jäseniä asiantuntijaorganisaatioista. Lisäksi MTS:n jaostoissa on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita

MTS on toiminut vuodesta 1976 alkaen. MTS:n toiminnasta säädetään asetuksella. Asetuksen uudistaminen ja MTS:n tehtävien päivittäminen vastaamaan pitkän ajan kuluessa vakiintuneita tehtäviä saatiin päätökseen, kun valtioneuvosto 4.10.2012 antoi uuden asetuksen MTS:sta. Linkki asetukseen:

MTS:n asetus (pdf) (72.9 KB)

MITÄ MTS TEKEE?

MTS toimii parlamentaarisena foorumina, joka järjestää erilaisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken.

MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää.

MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta.

MTS tekee vuosittain mielipidetutkimuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Osa mielipidetutkimuskysymyksistä on ollut mukana jo vuodesta 1964, jolloin MTS:n edeltäjä HMS aloitti mielipidetutkimusten teon.

MTS tekee pohjoismaista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa.

MTSn puheenjohtajisto ja jaostojen puheenjohtajat plenum 2.10.2019 Säätytalo
MTS:n puheenjohtajisto ja jaostojen puheenjohtajat 2.10.2019 Säätytalolla. Kuvassa vasemmalta MTS:n tutkimusjaoston puheenjohtaja Ilkka Kanerva, MTS:n järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen, MTS:n varapuheenjohtaja Asseri Kinnunen, MTS:n puheenjohtaja Harri Järvinen, MTS:n varapuheenjohtaja Sofia Vikman, MTS:n mediajaoston puheenjohtaja Harriet Lonka ja MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Marika Sorja. Kuva: Markus Kinkku.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä