SÄÄDÖSVALMISTELU


Puolustusministeriössä valmistellaan sotilaallisen maanpuolustuksen perustana olevat normistot eli lait sekä tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja puolustusministeriön asetukset.

Puolustusministeriö valmistelee siten esimerkiksi asevelvollisuutta, poikkeusolojen valmiutta (puolustustilaa), naisten vapaaehtoista asepalvelusta, Suomen alueen valvontaa, puolustusvoimien kokoonpanoa ja tehtäviä, poliisin tehtävien suorittamista puolustusvoimissa, kansainvälistä rauhanturvaamistoimintaa, puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta sekä puolustusvoimissa annettavaa sotilaskoulutusta ja terveydenhuoltoa koskevat säädökset.

Lisäksi ministeriö osallistuu sellaiseen muissa ministeriöissä tapahtuvaan lainvalmisteluun, jolla on liittymäkohtia puolustushallinnon alaan.

Puolustusministeriössä valmistuneista mietinnöistä ja työryhmien ehdotuksista kuullaan eri tahojen näkemyksiä lausuntokierroksilla. Palautetta ehdotuksista voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.

Lakihankkeista annetut lausunnot ovat julkisia ja ne on viety Valtioneuvoston hankeikkunaan, joka on julkinen verkkopalvelu.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä