Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Kaksoiskansalaisuuteen liittyvä lainsäädäntö puolustushallinnossa


Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta annettiin 29.11.2018.

Hanketta voit seurata valtioneuvoston Hankeikkunassa ja eduskunnan sivuilla.Puolustusministeri Niinistö asetti hankkeen tarkentamaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä puolustushallinnossa

Puolustusministeri Jussi Niinistö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen Suomen kansallisen turvallisuuden parantamiseksi puolustusvoimien sotilasvirkoihin nimitettäessä ja upseerin virkaan johtaviin opintoihin valittaessa.
 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Nyt asetettua hanketta ryhdyttiin suunnittelemaan joulukuussa 2016 kun selvisi, että virkamieslainsäädännön kehittämishanke ei edennyt kaksoiskansalaisuusasian osalta siten kuin turvallisuusviranomaisissa nähtiin tarpeelliseksi.
 
Hankkeen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia. Hankkeen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin tässä tarkoituksessa jatkossa pääsääntöisesti nimittää henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Sama koskisi upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavia.
 
Kansalaisuusvaatimuksesta voitaisiin tarvittaessa myöntää erivapaus.

Hanke toteutetaan virkatyönä ja sen tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Lait on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alussa. Hallituksen esitys annetaan eduskuntaan syysistuntokaudella 2017.

Lisätietoa puolustusministeriössä antaa vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puh. 0295 140 072.

asettamispäätös kaksoiskansalaiset puolustusvoimat (pdf) (722.5 KB)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä