KANSAINVÄLINEN PUOLUSTUSMATERIAALIYHTEISTYÖ


Kansainvälisen puolustusmateriaaliyhteistyön tärkein tavoite on luoda edellytykset taloudellisille materiaalihankkeille, jotka turvaavat sotilaallisen huoltovarmuuden.

Yhteistyön pyrkimyksenä on välttää päällekkäistä työtä ja saada synergiaetuja. Näin on mahdollista saavuttaa teknologisia ja taloudellisia hyötyjä. Kansainvälinen materiaaliyhteistyö kattaa koko materiaalin elinkaaren.

Kansainvälinen materiaaliyhteistyö jakaantuu kahden- ja monenväliseen yhteistyöhön.

Kahdenvälinen yhteistyö perustuu eri maiden kanssa solmittuihin MoU -asiakirjoihin (yhteisymmärryspöytäkirja, Memorandum of Understanding). Yhteistyötä tehdään tutkimuksen, kehittämisen, tuotannon, huollon, laadunvarmistuksen, hankinnan aloilla sekä yhteishankinnoissa ja ylläpidossa. Yhteistyöllä pyritään luomaan edellytykset poikkeusolojen sotilaalliselle huoltovarmuudelle.

Monenvälistä yhteistyötä tehdään seuraavilla puolustusmateriaalialan merkittävillä yhteistyöfoorumeilla:

•  Euroopan puolustusvirasto, EDA

•  Pohjoismainen puolustusmateriaaliyhteistyö, NORDEFCO

•  Naton rauhankumppanuusohjelma, PfP


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä