Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Military Mobility, sotilaallinen liikkuvuus – mistä on kyse?

Military mobility -termillä viitataan erilaisiin toimiin, joilla halutaan helpottaa sotilaiden ja sotilaskaluston liikuttamista paikasta toiseen niissä tilanteissa, joissa osapuolet ovat näin sopineet.
 
Kyse voi olla esimerkiksi harjoitukseen siirrettävästä kalustosta tai sotilaista. Ongelmana voi olla esimerkiksi silta, joka ei kestä kaluston painoa, tai eri EU-maiden samasta asiasta edellyttämät erilaiset luvanhakumenettelyt, jotka vaikeuttavat harjoituksen aloittamista.
 
Suomi on pitkään tukenut asiaan liittyvien ongelmien ratkomista useista syistä. Tarpeettomien esteiden poistaminen parantaa valmiutta ja sotilaallista huoltovarmuutta sekä Euroopan puolustamisen uskottavuutta ja EU:n mahdollisuuksia toimia nopeasti ja oikea-aikaisesti kriiseissä. Liikkuvuuden edistäminen palvelee myös sotilaallisen harjoitustoiminnan tarpeita. Logistiset, oikeudelliset ja hallinnollisiin menettelyihin liittyvät seikat ovat hidastaneet puolustusyhteistyön syventämistä myös esimerkiksi Pohjoismaiden kesken.
 
Military mobility -kokonaisuudesta käydyssä EU-keskustelussa on korostettu koko ajan, että jäsenmaalla säilyy täysi päätösvalta joukkojen ja kalustojen liikkumisesta sen alueella.  Kansallista päätöksentekomenettelyä ei ohiteta.
 
EU:n pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön liittyy yksi, Alankomaiden johtama projekti, jossa myös tarkastellaan asiaan liittyviä ongelmakohtia. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön ulkopuolelle ovat EU:ssa jättäytyneet Iso-Britannia, Tanska ja Malta. Ainoa maa, joka yhteistyössä mukana olevista maista ei ole mukana Alankomaiden johtamassa projektissa, on Irlanti.
 
Sotilaallisen liikkuvuuden esteiden poistamiseen tähtäävää työtä tehdään paitsi EU:ssa, myös pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) puitteissa sekä Natossa. Se on yksi EU–Nato-yhteistyön osa-alueista.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä