PUOLUSTUSPOLITIIKAN TOIMIJAT

Puolustuspolitiikan keskeisiä toimijoita ovat lainsäädäntövaltaa käyttävä eduskunta, tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto. Puolustusministeriö johtaa puolustuspolitiikkaa ja yhteen sovittaa koko valtionhallinnon kokonaismaanpuolustukseen liittyviä tehtäviä.

Puolustusministeriö antaa suuntaviivat puolustusvoimien toiminnalle sekä vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja toimintaedellytyksistä. Ministeriön vastuulla ovat puolustuspolitiikka, talousarvio, puolustusmateriaalin hankinnat samoin kuin puolustushallinnon lainsäädäntö ja henkilöstöpolitiikka sekä henkilöstön kehittäminen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä