Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS   

TOIMINTAKERTOMUS 2017

YLEISTÄ 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS toimii parlamentaarisena foorumina, joka organisoi dialogia turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken. MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää. MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta. MTS tutkii turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja väestön kriisitietoisuutta koskevaa kansalaisilmapiiriä. MTS tekee pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

PUOLUSTUSSELONTEKO JA TURVALLISUUDEN MONET ULOTTUVUUDET

Vuonna 2017 MTS:n toimintaa leimasi mm. valtioneuvoston puolustusselonteko, joka annettiin Eduskunnalle 16.2. Seminaaritoiminnassa olivat puolustusselonteon lisäksi esillä myös muita ajankohtaisia teemoja, kuten informaatiovaikuttaminen, globaali ja sisäinen turvallisuus, Venäjä, kyberturvallisuus, arktiset kysymykset, maanpuolustus, Itämeren alueen tilanne, EU:n puolustuksen näkymät, turvapaikanhakijakysymykset sekä Korean niemimaan tilanne. Kerran MTS:n toimikaudessa järjestettävät tutkimusseminaari ja nuorisofoorumi järjestettiin vuoden 2017 aikana. MTS:n järjestämisvastuulla on joka kolmas vuosi pohjoismainen konferenssi, joka järjestettiin kesällä 2017 Helsingissä.

SEMINAARIT

MTS järjesti vuonna 2017 seuraavat seminaarit:

Puolustusselonteko - suuntaa tulevalle -seminaari 21.2.2017 Ostrobotnian Juhlasalissa


Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa puhui puolustusministeri Jussi Niinistö.

Seminaarin Näkökulmia puolustusselonteosta -paneelikeskusteluun osallistuivat kansanedustajat:

• Marisanna Jarva (kesk.)

• Tom Packalén (ps.)

• Sofia Vikman (kok.)

• Mika Kari (sd.)

• Krista Mikkonen (vihr.)

• Li Andersson (vas.)

• Stefan Wallin (r.)

• Päivi Räsänen (kd.).

Seminaarin paneelikeskustelun veti toimittaja Pekka Ervasti. Puolustusselonteko –seminaariin osallistui noin 130 henkilöä.

Tutkimusseminaari 28.3.2017 Säätytalolla

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Tampereen yliopiston professori Tuomas Forsberg Ulko- ja turvallisuuspolitiikan megatrendit ja Suomi

• Ulkoasiainministeriön yksikön päällikkö Mikko Kinnunen Kommenttipuheenvuoro

• Helsingin yliopiston tutkijat Leena Malkki ja Daniel Sallamaa Ääriliikkeet yhteiskunnallisena ilmiönä

• Helsingin yliopiston akatemiatutkija Hanna Wass Mielipidetutkimus maailman muutoksen kuvaajana

• Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Teemu Häkkinen Maanpuolustustahto politiikan välineenä Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. Vertaileva tarkastelu 1939-2017

• Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jarkko Kosonen TAHTO-tutkimus

• Nuorisotutkimusseuran valtiotieteen tohtori Anni Ojajärvi Maanpuolustustahto isältä pojalle - ja takaisin.

Seminaarin paneelikeskusteluun MTS:n mielipidetutkimus - arvioita ja evästyksiä osallistuivat seuraavat henkilöt:

• Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.)

• Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.)

• Toimittaja Jarmo Huhtanen

• Eversti Vesa Nissinen.

Seminaarin puheenjohtajana ja keskustelujen vetäjänä toimi MTS:n tutkimusjaoston puheenjohtaja, FT Harriet Lonka. Tutkimusseminaariin osallistui noin 50 henkilöä.

Informaatio vaikuttamisen kohteena -seminaari 1.6.2017 Ostrobotnian juhlasalissa

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila Informaatiovaikuttamisen havaitseminen, seuranta ja torjunta

• NATOn Strategisen viestinnän osaamiskeskuksen teknillisen ja tieteellisen ykskön päällikkö Antti Sillanpää Strateginen kommunikaatio - keinot ja välineet

• Crisis Management Initiativen analyytikko Mikko Patokallio Isis informaatiovaikuttajana.

Informaatiovaikuttamisseminaariin osallistui noin 110 henkilöä.

Nuorisofoorumi Kokonainen turvallisuus 28.9.2017 Ostrobotnian juhlasalissa

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Puolustusministeriön kansliapäällikkö, Turvallisuuskomitean puheenjohtaja Jukka Juusti Ajankohtaista puolustushallinnossa

• Valtion nuorisoneuvoston pääsihteeri Herttaliisa Tuure Katse tulevaisuudessa, nuorten näkemyksistä nuorisobarometrin kertomana

• Sisäministeriön ylitarkastaja Vesa Kotilainen ja Puolustusministeriön vanhempi osastoesiupseeri, everstiluutnantti Jyri Raitasalo Turvallisuusuhkiin vastaaminen.

Nuorisofoorumin Kokonainen turvallisuus - katse eteenpäin -paneelikeskusteluun osallistuivat seuraavat henkilöt:

• Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, Keskustanuoret

• Daniel Sazonov, puheenjohtaja, Kokoomusnuoret

• Mikkel Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Demarinuoret

• Samuli Voutila, puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret

• Iiris Suomela, puheenjohtaja, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat

• Hanna-Marilla Zidan, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret

• Christoffer Ingo, ordförande, Svensk Ungdom

• Juuso Kurttila, puheenjohtaja, Varusmiesliitto

• Anni Lahtinen, pääsihteeri, Sadankomitea.

Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen.

Keskustelun moderaattorina toimi Ruotuväen verkkouutispäällikkö Olli Kemppainen. Nuorisofoorumiin osallistui noin 50 henkilöä.

Globaali turvallisuus ja Suomi –seminaari 15.11.2017 Säätytalolla.

Seminaarin avasi MTS:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markku Pakkanen.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola Turvallisuuden globaalin maailmanjärjestyksen tilannekuva

• Prikaatikenraali (res.), VTL Juha Pyykönen Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta.

Alustusten jälkeisen keskustelun juonsi ulkomaantoimittaja Jarmo Mäkelä. Globaali turvallisuus ja Suomi –seminaariin osallistui noin 75 henkilöä.

Journalistiseminaarit

MTS on perinteisesti järjestänyt vuosittain kaksi koko päivän kestävää journalistiseminaaria, joista toinen on pidetty Helsingissä ja toinen maakunnassa. Toistuvina teemoina ovat yleensä olleet Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, maanpuolustus, Venäjä, kriisiviestintä sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä aiheita. Lisäksi on aina tilanteen mukaan ajankohtaisia teemoja. Vuoden 2017 journalistiseminaarit järjestettiin keväällä Rovaniemellä ja joulun alla Helsingissä.

Journalistiseminaari 8.5.2017 Rovaniemen kaupungintalon valtuustosalissa

Journalistiseminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Rovaniemen kaupungin tervehdyksen seminaarin toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Suojelupoliisin pohjoisen aluetoiminnan päällikkö, ylitarkastaja Ilkka Entchev Kansallinen turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

• Suurlähettiläs emeritus Hannu Himanen Venäjän haaste Euroopan turvallisuudelle

• Päeäsikunnan tiedusteluosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Pekka Turunen Sotilaalliseen maanpuolustukseen kohdistuvat uhkat

• Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki Ajankohtaista kyberturvallisuudesta

• Lapin lennoston komentaja, eversti Mikko Kauppala Lapin lennosto pohjoisen ja koko Suomen suojana

• Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Antti Lehtisalo Jääkäriprikaati tänään

• Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä Arktisen neuvoston puheenjohtajuus alkaa - mitä se merkitsee Suomelle ja Lapille?

• Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo Eurooppalainen Hybridi-osaamiskeskus (HybridCoE) - Isäntämaan näkökulma.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman ja MTS:n pääsihteeri Heli Santala. Seminaariin osallistui noin 85 henkilöä.

Seminaari päättyi yleisölle avoimeen turvallisuusaiheiseen paneelikeskusteluun, johon osallistui Lapin vaalipiiristä Eduskunnassa edustetuista puolueista seuraavat henkilöt:

• Opiskelija Teppo Säkkinen (kesk.)

• Lapin Perussuomalaisten puheenjohtaja Matti Torvinen (ps.)

• Kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas.)

• Kaupunginvaltuutettu Antti Liikkanen (sd.).

Yleisölle avoimen paneelikeskustelun markkinoinnissa huomioitiin mm. kirjastoja, kansalaisopisto, järjestöjä, sähköisiä tapahtumakalentereita/ menoinfoja sekä Twitter. Paneelikeskustelusta oli 6.5. lehti-ilmoitus Lapin Kansassa. Paneelikeskustelun juonsi MTS:n pääsihteeri Heli Santala.

Journalistiseminaari 14.12.2017 Säätytalolla

Journalistiseminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Puolustusministeri Jussi Niinistö Puolustusministerin ajankohtaiskatsaus

• Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari Suojelupoliisi ja kansallisen turvallisuuden ajankohtaiset uhat

• Pääesikunnan tiedusteluosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Esapekka Vehkaoja Itämeren alueen sotilaspoliittinen tilanne

• Ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta Korean niemimaan tilanne

• Puolustusministeriön erityisasiantuntija Tuomas Koskenniemi EU:n puolustusyhteistyön näkymiä

• Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kivinen Ajankohtaista

• Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Venäjän turvallisuuspolitiikka

• Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti Ajankohtaista puolustusministeriöstä

• Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat.

Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo. Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä.

MTS:n seminaarimateriaaleja ohjelmineen ja valokuvineen on MTS:n nettisivuilla (www.defmin.fi/mts).

Seminaareista pyydettyjen ja saatujen palautearvioiden perusteella voi todeta, että MTS:n seminaarit koetaan sekä sisällöllisesti että järjestelyjen osalta hyviksi ja toimiviksi.

MTS:N MIELIPIDETUTKIMUS

MTS tekee vuosittain laajan, koko väestöä koskevan mielipidetutkimuksen, jossa selvitetään suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

Mielipidetutkimuksessa kysymyksiä oli kaikkiaan 20, joista kaksi oli uusia.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta. Tutkimuksen haastattelut tehtiin 22.9.–10.10.2017. Kaikkiaan haastateltiin 1001 henkilöä. Tutkimuksen otos vastaa Suomen 15–79 -vuotiasta väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

Tutkimusraportti julkistettiin 29.11.Postitalolla järjestetyssä infotilaisuudessa. Ennen julkistamista raportti esiteltiin puolustusministerille ja Eduskunnan puolustusvaliokunnalle.

MTS:n mielipidetutkimus sai hyvän mediahuomion. Mielipidetutkimusraportit ovat netissä (www.defmin.fi/mts --> Mielipidetutkimukset) myös ruotsin- ja englanninkielisinä versioina.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Pohjoismainen konferenssi 12.-14.6.2017 Helsingissä

MTS tekee pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin Folk och Försvar -organisaation ja Norjan Folk og Forsvar -organisaation kanssa. Vuosittain pidetään pohjoismainen konferenssi. Vuonna 2017 konferenssi järjestettiin 12.-14.6. Helsingissä, Säätytalolla ja Santahaminassa.

Konferenssin teemana oli turvallisuuspoliittinen tilanne Itämeren alueella.

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarin alustusaiheita kuultiin seuraavilta henkilöiltä:

Miten takaamme turvallisuuden?

• Yksikön päällikkö, MTS:n jäsen Mikko Kinnunen, ulkoasiainministeriö

• Departementssekreterare Niclas Sjöquist, försvarsdepartementet

Informaatiovaikuttaminen Suomea vastaan

• Viestintäjohtaja Max Arhippainen, puolustusministeriö

Kaartin jääkärirykmentin esittely

• Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Ahti Kurvinen

Asevelvollisuus Suomessa, Ruotsin malli sekä Norjan malli

• Tammisaaren rannikkopataljoonan komentaja, komentaja Matti Linteri, Uudenmaan prikaati

• Departementssekreterare Niclas Sjöquist, försvarsdepartementet

• Oberst Odd Inge Botillen, Forsvarsstaben

Maanpuolustuskorkeakoulu tänään

• Yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, everstiluutnantti, MTS:n jäsen Marko Kivelä, Maanpuolustuskorkeakoulu

• Johtaja, komentaja Jukka-Pekka Schroderus, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT

Uusi kokonaisturvallisuus Norjassa ja Ruotsissa sekä Suomen turvallisuusstrategia

• Ass. direktør Per K. Brekke, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap
 
• Chefjurist Key Hedström, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

• Pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea

Ajankohtaista Suomen puolustuspolitiikasta

• Ylijohtaja Janne Kuusela, puolustusministeriö.

MTS:n konferenssidelegaatioon kuuluivat MTS:n puheenjohtaja Sofia Vikman, MTS:n jäsen Mikko Kinnunen, MTS:n jäsen Marko Kivelä, MTS:n työjaoston jäsen Esko Kurvinen, MTS:n tutkimusjaoston puheenjohtaja Harriet Lonka, MTS:n työjaoston jäsen Hannele Piitulainen, MTS:n työjaoston jäsen Kenneth Stambej, MTS:n järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen, MTS:n pääsihteeri Heli Santala, Ruotsin puolustusministeriöstä Suomen puolustusministeriössä vaihtovirkamiehenä ollut Anneli Söderberg sekä MTS:n yleissihteeri Markus Kinkku.
  
Vuoden 2018 pohjoismaisen konferenssin, jonka Norjan Folg og Försvar järjestää, valmistelukokous pidettiin 5.-6.12.2017 Oslossa. MTS:n puolesta kokoukseen osallistui pääsihteeri Heli Santala.

Pääsihteeri Heli Santala osallistui Ruotsin Folk och Försvarin Rikskonferensiin Sälenissa 8. - 11.1.2017.

MUU TOIMINTA

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit

MTS tekee osaltaan vuosittain esityksen valtakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsuttavista toimittajista ja tieteen edustajista. Kursseille kutsuttavat hyväksyy Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (MONK), jossa MTS:aa edustaa varsinaisena jäsenenä puheenjohtaja Sofia Vikman ja varajäsenenä pääsihteeri Heli Santala.

Viestinnän peruskurssi 19.–22.9.2017 Upinniemessä

MTS rekrytoi varusmiespalvelusta suorittamattomia toimittajia ja tiedottajia Pääesikunnan viestintäosaston vuosittain järjestettävälle viestinnän peruskurssille. Vuoden 2017 kurssi (nro 49) järjestettiin Pääesikunnassa ja Rannikkoprikaatissa Upinniemessä 19.-22-9. Mukana oli 20 MTS:n rekrytoimaa toimittajaa/ viestinnän asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

MTS:n tutustumismatka Uudenmaan prikaatiin 26.9.2017

Koko MTS:lle tarkoitettu Tutustumismatka Uudenmaan prikaatiin Raaseporin Dragsvikiin toteutettiin 26.9. Vierailun aluksi prikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Jörgen Engroos toivotti MTS:n delegaation tervetulleeksi ja esitteli prikaatin toimintaa. Tämän jälkeen ohjelmassa oli Syndalenin ampumakenttäalueella käynnissä olleeseen harjoitukseen tutustuminen pataljoonan komentaja, komentaja Johan Tillanderin johdolla. Dragsvikissä liikkuminen tapahtui prikaatin tiedottaja Hanna Tallbergin opastuksella.

MTS:stä vierailulle osallistuivat MTS:n työjaoston jäsen Harri Järvinen, MTS:n järjestöjaoston varapuheenjohtaja Jorma Kallio, MTS:n varajäsen Heli Kupari, MTS:n työjaoston jäsen Esko Kurvinen, MTS:n varajäsen Anni Lahtinen, MTS:n varajäsen Helena Pakarinen, MTS:n koulutusjaoston varapuheenjohtaja Timo Perälä, MTS:n jäsen Petri Savolainen, MTS:n jäsen Jenna Simula, MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, MTS:n työjaoston jäsen Kenneth Stambej, MTS:n varajäsen Teppo Säkkinen, MTS:n asiantuntija Teemu Tallberg, MTS:n järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen, MTS:n pääsihteeri Heli Santala, MTS:n yleissihteeri Markus Kinkku sekä puolustusministeriön viestintäyksikön harjoittelija Helena Viinanen. Lisäksi vierailulle osallistui majuri Petteri Tammi Pääesikunnasta.

MTS:n nettisivut ja sosiaalinen media

MTS:n nettisivuilla www.defmin.fi/mts käytiin kalenterivuonna 2017 seuraavasti: MTS:n mielipidetutkimussivut ja MTS:n sivut kieliversioineen ladattiin yhteensä 43 254 kertaa. Nettisivuilta löytyy tietoa ja valokuvia MTS:sta seminaareineen ja tapahtumineen.

MTS:lla on ollut twitter -tili @MTS_Suomi joulukuun lopusta 2015 alkaen ja twiittejä lähetettiin MTS:n toiminnoista myös vuonna 2017.

MTS:N JAOSTOT JA KOKOUKSET

MTS:ssa toimi työ-, järjestö-, koulutus-, media- ja tutkimusjaosto. Jaostojen kokouksissa valmisteltiin MTS:n toimintaa ja kuultiin ajankohtaiskatsauksia.

MTS:n Plenum kokoontui vuonna 2017 kerran. Lisäksi jaostot pitivät yhteensä 20 kokousta vuoden 2016 aikana seuraavasti: työjaosto ja tutkimusjaosto kumpikin kuusi kertaa, järjestöjaosto ja mediajaosto kumpikin kolme kertaa sekä koulutusjaosto kaksi kertaa.

MTS:n plenumin ja jaostojen kokouksissa alustivat vuonna 2017 seuraavat henkilöt:

• Ohjelmajohtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti (Mediajaoston kokous 13.1. Säätytalolla)

• Tutkimusjohtaja Tuomo Turja, Taloustutkimus Oy (Tutkimusjaoston kokous 19.1. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

• Tutkija Tiia Laukkanen, Nuorisotutkimusverkoston tutkimushanke Isältä pojalle ja takaisin – ylisukupolvinen maanpuolustustahto (Järjestöjaoston kokous 8.2. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

• Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö (Koulutusjaoston kokous 16.2. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

• Vanhempi osastoesiupseeri, everstiluutnantti Jyri Raitasalo, Puolustusministeriö (Plenumin kokous 28.2. Ostrobotnialla)

• Apulaispäällikkö Olli Kolstela, Suojelupoliisi (Mediajaoston kokous 31.3. Säätytalolla)

• Hallitussihteeri Timo Kerttula, Turvallisuuskomitean sihteeristö (Järjestöjaoston kokous 11.5. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

• Everstiluutnantti Juhani Pihlajamaa, Maanpuolustuskorkeakoulu (Mediajaoston kokous 15.9. Ostrobotnialla)

• Koulutusosaston apulaisosastopäällikkö, eversti Petteri Tervonen, Pääesikunta (Järjestöjaoston kokous 5.10. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

• Vanhempi tutkija Jyrki Kallio, Ulkopoliittinen instituutti (Koulutusjaoston kokous 11.10. Eduskunnan pikkuparlamentissa)

MTS:N KOKOONPANO

Suunnittelukunnassa oli 17 jäsentä, 16 varajäsentä sekä 12 muuta jäsentä. Jaostoissa oli kahdeksan asiantuntijaa.

MTS:n puheenjohtajana oli kansanedustaja Sofia Vikman (kok.). Varapuheenjohtajia olivat puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino (ps.) varajäsenenään levikkipäällikkö Ilpo Heltimoinen (ps.) ja kansanedustaja Markku Pakkanen varajäsenenään everstiluutnantti evp Tapio Huhtanen (kesk.).

MTS:n muut jäsenet ja varajäsenet olivat seuraavat henkilöt:

• Filosofian tohtori, tutkijatohtori Harriet Lonka (kesk.) varajäsenenään maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Heli Viiri (kesk.)

• Kehityspäällikkö Jorma Kallio (kesk.) varajäsenenään opiskelija Teppo Säkkinen

• Tilastotieteen ja soveltavan kansantaloustieteen yo Elina Lappalainen (kesk.) varajäsenenään poliittinen sihteeri Helena Pakarinen (kesk.)

• Filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ps.) varajäsenenään ammatillinen erityisopettaja Juha Mäenpää (ps.)

• Kansanedustajan avustaja, tradenomi Jenna Simula (ps.) varajäsenenään puheenjohtaja Heli Kupari (ps.)

• Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.) varajäsenenään analyytikko Jussi Salonranta (kok.)

• Toimitusjohtaja Esko Kurvinen (kok.) varajäsenenään ylikomisario, viestintäjohtaja Juha Hakola (kok.)

• Kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) varajäsenenään pääsihteeri Anni Lahtinen (sd.)

• Erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (sd.) varajäsenenään viestintäkonsultti Heta Välimäki (sd.)

• Yhteyspäällikkö Harri Järvinen (sd.) varajäsenenään ekonomisti Antti Koskela (sd.)

• Diplomi-insinööri Hannele Piitulainen (vihr.) varajäsenenään ylitarkastaja Timo Perälä

• Päätoimittaja Sirpa Puhakka (vas.) varajäsenenään eduskuntasihteeri Jan Koskimies (vas.) (29.9. saakka) ja eduskuntasihteeri Johanna Kelhu (vas.) (29.9.alkaen)

• Viestinnän asiantuntija Anna Jungner-Nordgren (r.) varajäsenenään kunnanjohtaja Mikko Ollikainen (r.) (15.5. saakka) ja toimittaja Kenneth Stambej (r.) (15.5. alkaen)

• Toiminnanjohtaja, kirjailija Teuvo V. Riikonen (kd.) varajäsenenään teologian maisteri Soili Haverinen (kd.)

• Viestintäjohtaja Markku Mantila, Valtioneuvoston kanslia (12.9. saakka)

• Viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski, Valtioneuvoston kanslia (12.9. alkaen)

• Yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, Ulkoasiainministeriö

• Viestintäjohtaja Mika Mäkinen, Sisäministeriö

• Apulaisosastopäällikkö Helena Partanen, Puolustusministeriö

• Viestintäjohtaja Marjo Merivirta-Helle, Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Viestintäjohtaja, kommodori Jan Engström, Pääesikunta

• Yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja, everstiluutnantti Marko Kivelä, Maanpuolustuskorkeakoulu

• Tutkija emeritus Unto Vesa, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus

• Vastaava tuottaja Petri Kejonen, Yleisradio Oy

• Vastaava päätoimittaja, toimitusjohtaja Mika Pettersson, STT Oy

• Edunvalvontajohtaja, OTK Petri Savolainen, Suomen Journalistiliitto ry

• Toimitusjohtaja Jukka Holmberg, Medialiitto ry.

Puheenjohtaja Sofia Vikmanin, varapuheenjohtaja Petteri Leinon ja varapuheenjohtaja Markku Pakkasen lisäksi työjaostoon kuuluivat jäseninä seuraavat henkilöt:

• Yhteyspäällikkö Harri Järvinen (sd.)

• Eduskuntasihteeri Johanna Kelhu (vas.) 29.9. 2017 alkaen

• Eduskuntasihteeri Jan Koskimies (vas.) 29.9.2017 saakka

• Toimitusjohtaja Esko Kurvinen (kok.)

• Filosofian tohtori, tutkijatohtori Harriet Lonka (kesk.)

• Kunnanjohtaja Mikko Ollikainen (r.) 15.5.2017 saakka

• Diplomi-insinööri Hannele Piitulainen (vihr.)

• Toiminnanjohtaja, kirjailija Teuvo V. Riikonen (kd.)

• Filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ps.)

• Toimittaja Kenneth Stambej (r.) 15.5.2017 alkaen

• Erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (sd.)

• Yksikön johtaja Helena Partanen (PLM).

Jaostojen puheenjohtajina toimivat seuraavat henkilöt:

• Filosofian tohtori, tutkijatohtori Harriet Lonka (kesk.), tutkimusjaoston puheenjohtaja

• Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.), mediajaoston puheenjohtaja

• Filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ps.), koulutusjaoston puheenjohtaja

• Erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (sd.), järjestöjaoston puheenjohtaja.

Jaostojen asiantuntijoina olivat seuraavat henkilöt:

• Mediajaosto:

o Toimittaja Kari Huhta, Helsingin Sanomat

o Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia

o Päätoimittaja Matti Posio, Lännen Media

o Viestintäasiantuntija Janne Riiheläinen

o Tuottaja Heli Uusimaa, MTV

• Koulutusjaosto:

o Tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara, Pääesikunta

• Tutkimusjaosto:

o Kehittämisjohtaja Teija Mankkinen, Vanhustyön keskusliitto

o Sotilassosiologian professori Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu.

MTS:n sihteeristö ja toimisto

Puolustusministeriössä sijaitseva MTS oli toimintavuonna viestintäyksikön yhteydessä.

MTS:lla on pääsihteeri ja yleissihteeri. Pääsihteerinä oli YTM Heli Santala ja yleissihteerinä VTM Markus Kinkku. MTS:n maksuliikennettä hoiti viestintäsihteeri Jaana Riihimaa.

MTS:n toimisto sijaitsi puolustusministeriön toisessa kerroksessa. MTS:n toimiston käyntiosoite on Eteläinen Makasiinikatu 8.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä