Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS

TOIMINTASUUNNITELMA 2018       

YLEISTÄ

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, toimii parlamentaarisena foorumina, joka organisoi ja edistää vuoropuhelua turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken. MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää. MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta. MTS tutkii turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja väestön kriisitietoisuutta koskevaa kansalaisilmapiiriä sekä tukee viranomaisten varautumista kriisitilanteiden ja poikkeusolojen tutkimustoimintaan. MTS jatkaa pohjoismaista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa.

MTS näkee tärkeäksi oman roolinsa ja toimintansa turvallisuuspoliittisena keskustelufoorumina, joka kokoaa yhteen toimijoita laajasta piiristä. Seminaari- ja koulutustoimintansa pohjaksi MTS seuraa aktiivisesti ajankohtaista turvallisuuspolitiikkaan ja kriisiviestintään liittyvää keskustelua. 

Suunnittelukunnassa toimivat työ-, media-, tutkimus-, koulutus- sekä järjestöjaosto.

TUTKIMUSTOIMINTA

Asetuksen mukaan MTS:n tehtävänä on teettää ja julkaista tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS teettää mielipidetutkimuksen vuonna 2018.

MTS seuraa Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa tehtäviä mielipidetutkimuksia, jotka liittyvät turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä maanpuolustukseen. Tavoitteena on myös saada yhä tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

SEMINAARIT

Alueellinen journalistiseminaari sekä sen yhteydessä järjestettävä avoin yleisöosio järjestetään 7.5. Turussa. Vuoden lopulla journalistiseminaari pidetään Helsingissä. Journalistiseminaareja valmistelee MTS:n koulutusjaosto.

MTS järjestää mm. median edustajille suunnattuja teemaseminaareja, joiden tarkoitus on tarjota taustatietoa joistain ajankohtaisista aiheista. Vuoden 2018 aikana näitä seminaareja järjestetään 1-3 kappaletta ajankohtaisista teemoista mediajaoston valmistelun pohjalta. Keväällä järjestetään ainakin Euroopan puolustuksen tulevaisuutta käsittelevä seminaari, jonka päivämääräksi on varmistunut 20.3.

MTS osallistuu 16.-20.7. Porissa järjestettävään SuomiAreena tapahtumaan niin, että MTS:n osio on tiistaina 17.7. tahto-teemalla.

KOULUTUSTOIMINTA

MTS:n yhteistyö valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kanssa jatkuu. MTS ehdottaa osaltaan kurssille kutsuttavia toimittajia ja tutkijoita. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnassa, MONK:ssa MTS:n puheenjohtaja on varsinainen jäsen ja pääsihteeri varajäsen.

MTS jatkaa yhteistyötä Pääesikunnan viestintäosaston kanssa viestintäalan peruskurssien järjestämisessä. Kurssi järjestetään kerran vuodessa. Seuraava kurssi järjestetään viikolla 40 tiistaista perjantaihin 2.-5.10. Koulutuksesta vastaa Pääesikunta ja MTS esittää kurssille varusmiespalvelusta suorittamattomia henkilöitä. Pääesikunta rekrytoi kurssin reserviläiset.

Syyskaudella 2018 on tarkoitus toteuttaa kerran toimikaudessa tehtävä työjaoston tutustumismatka johonkin kriisinhallintakohteeseen.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

MTS jatkaa tiivistä pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan Folk och Försvar- järjestöjen kanssa.

Vuoden 2018 pohjoismainen konferenssi pidetään 23. - 25.5.18 Trondheimissa Norjassa ja sen teemana pohjoismainen yhteistyö.

MTS:n sihteeristö osallistuu syksyllä vuoden 2019 pohjoismaista konferenssia valmistelevaan kokoukseen Ruotsissa.

TALOUS

MTS:n vuoden 2018 määräraha on 95.000 euroa, vähennystä vuoteen 2017 viisi prosenttia. MTS:n työjaosto päättää tarkemmin määrärahan käytöstä eri toimintoihin.

MTS:N TOIMISTO

MTS:n toimisto sijaitsee puolustusministeriön toisessa kerroksessa katuosoitteessa Eteläinen Makasiinikatu 8. Toimisto on ollut viestintäyksikön yhteydessä vuoden 2017 alusta alkaen.

Suunnittelukunnan pääsihteeri on YTM Heli Santala. Yleissihteeri on VTM Markus Kinkku.

Suunnittelukunnan maksuliikenteestä vastaa viestintäsihteeri Jaana Riihimaa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä