Puheet

17.09.2017 14:30

Puolustusministeri Niinistön puhe Saksanniemen Järjestyslipuston satavuotismuistotilaisuudessa

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, pikkulotat, sotilaspojat hyvät naiset ja herrat
Äräde krigsveteraner, Lottor, Smålottor, Soldatgossar, mina damer och herrar

Tänä vuonna juhlistamme Suomen satavuotista taivalta itsenäisenä valtiona. Vaikka ensimmäinen maailmansota ja etenkin Venäjän vallankumoukset edesauttoivat itsenäisyyspyrkimyksissä, ei vapaus tullut vaivatta. Vapauden eteen oli tehtävä työtä ja vapauden eteen oli taisteltava.
On totta, että Suomi juhlii itsenäisyyttään paljolti sotien kautta – arvokkaasti ja uhrauksia muistaen. Tämä johtuu siitä, että itsenäisyys saavutettiin sodan kautta ja se myös säilytettiin sotien kautta. Tuleva historiankirjoitus voikin nähdä vapaussotamme ja talvi- sekä jatko-sodan muodostavan vapauskamppailumme kokonaisuuden.

Saksanniemen kahakka sata vuotta sitten oli vapauskamppailumme alkusoittoa. Syyskuun alussa 1917 perustettu Saksanniemen Järjestyslipusto oli tarkoitettu nimensä mukaisesti järjestyksen ylläpitoon. Maassa vallitsi ”Svaboda”, maahan sijoitetut venäläiset miehitysjoukot eivät tuntuneet olevan kenenkään johdossa. Miehittäjän mielivalta vallitsi asustuskeskuksissa. Ihmiset kokivat turvattomuutta.

Järjestyslipusto sijoittui Kiialan kartanoon. Sitä voi voi luonnehtia aikansa poliisikouluksi, missä alkoi heti perustamisen jälkeen ankara koulutus. Harjoittelun painopiste luotiin ratsastukseen, koska suuri osa kokelaista oli ratsastustaidottomia. Pitkät päivät sisälsivät lisäksi ampumakoulutusta, liikuntaa ja vartiopalvelusta. Vaikka lipusto oli kenraalikuvernöörin hyväksymä, olivat venäläiset sotilasosastot ja yhä aktiivisemmaksi käyvä kotimainen punakaarti jatkuva uhka lipuston toiminnalle.

Maa ajautui yhä syvemmälle anarkiaan syksyn 1917 aikana. Yleislakko, elintarvikepula, räikeä propaganda ja yhä yleisemmäksi käyvät väkivaltaisuudet ajoivat eri poliittisia näkökantoja ajavat osapuolet toisiaan vastaan. Epäluulo ja viha vallitsivat.  
Marraskuun 17. päivänä toteutui saksanniemeläisten pahin uhkakuva.  Helsingin punakaarti yhdessä venäläisten kätyriensä kanssa päätti lopettaa Saksanniemen toiminnan. Koulutus Kiialan kartanossa oli vielä pahasti kesken ja aseistusta tehokkaaseen vastarintaan ei ollut vielä saatu. Täysi juna Helsingin raskaasti aseistettuja punakaartilaisia ja venäläisiä sotilaita saapui Kiialan seisakkeelle ja suuntasi kohti Saksanniemen kartanoa. Alkoi epätoivoinen kamppailu ylivoimaa vastaan. Saksanniemeläisten käytössä oli vain pieni määrä vanhentuneita Berdan-kivääreitä, joilla varustettu ryhmä viivytti vihollista niin kauan, että koulu onnistuttiin evakuoimaan. Punaiset valtasivat ja hävittivät koulun. Vangiksi jääneet Heikki Kuusto ja Johan Fällström murhattiin. Koulun toiminta keskeytyi.


Saksanniemen toiminta siirtyi pian Etelä-Pohjanmaalle. Lappajärvelle perustettiin vielä joulukuun aikana uusi koulu. Sinne suunnisti vaivojaan säästämättä myös osa alkuperäisen koulun oppilaista. Uudenmaan ja Pohjanmaan vapauden kaipuu yhdistyivät, kuten Saksanniemen kuolemattomaksi tehneessä Vöyrin marssissa todetaan:

”Hei, Saksanniemi, jääkärjoukko,
Lapuan ja Härmän loukko
Vöyri, Kauhava ja muut!”

Lappajärvellä alkoi uudelleen varustautuminen ja koulutus, joka sekin jäi kesken. Oli tartuttava toimintaan. Järjestys oli palautettava maahan. Tammisunnuntaina 1918 aloitettiin venäläisten aseistariisuminen Pohjanmaalla. Samanaikaisesti Helsingin punaiset aloittivat kapinan Etelä-Suomessa. Vapaussota sai verisen sisällissodan luonteen. 

Saksanniemen perintö siirtyi suomalaiseen ratsuväkeen, kun ylipäällikön päiväkäskyllä helmikuun 28:na päivänä Järjestyslipustosta muodostettiin Uudenmaan rakuunarykmentti. Yli 600 miehen vahvuinen rykmentti osallistui useisiin taisteluihin Hämeessä ja Karjalassa. Järjestyslipuston ja Uudenmaan rakuunoiden välinen henkinen jatkumo ja perinne näkyvät täällä tänään hienolla tavalla Ratsuväen perinnesoittokunnan muodossa. 


Mina damer och herrar

Vi firar i år vårt lands hundra års jubileum som ett självständigt land. Vi firar vår självständighet mycket genom krigstider, men värdigt och genom att minnas alla våra offringar. Det beror helt enkelt på det att självständigheten uppnåddes via krig och den bevarades via krig. Framtidens historieböcker kommer att beskriva våra krig, frihetskrig samt vinter- och fortsättningskrig, som en helhet, en befrielsekamp!

Saksanniemi upplopp för hundra år sedan var ett förspel för vår befrielsekamp. Ordningsfanan som var placerad i Saksanniemi gård var ett strävande efter ordning och reda här i Nyland - som var på väg mot allt hårdare anarki.
Fanan opererade bara några månader innan de rödas och ryssarnas avdelning kom med tåg från Helsingfors och satte punkt för fanans uppdrag. Verksamheten flyttades över till Lappajärvi i Österbotten, där ur fanan utvecklades Nylands dragonregemente. Regementet deltog med stor ära i befrielse av vårt land. 

Hyvät naiset ja herrat

Suomalainen maanpuolustus on juurevaa. Se perustuu vahvaan maanpuolustustahtoon. Täällä Itä-Uudellamaalla vallitsee yhä voimakas maanpuolustustahto – Saksanniemen perintöä vaalitaan. Paikallinen reserviläistoiminta on aktiivista ja alueen maakuntakomppania on osa paikallispuolustuksemme keihäänkärkeä.
Turvallisuusympäristömme muutoksen johdosta myös vapaaehtoista maanpuolustusta kannattaa kanavoida yhä tiiviimmäksi osaksi kokonaismaanpuolustusta. Eduskunnan kesäkuussa hyväksymässä valtioneuvoston puolustusselonteossa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiselle asetetaan suuria odotuksia. Tavoitteena on kehittää Maanpuolustuskoulutusyhdistystä pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Päämääränämme on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa niin paikallispuolustuksessa kuin virka-aputehtävissä. Tämän johdosta asetin työryhmän selvittämään asiaa ja tämä selvitysryhmä luovuttaa esityksenä minulle tämän kuun lopussa. Se tarkastelee selvityksessään kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on kehittää MPK:ta julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta korostaen – kyse on siis paljolti nykytilan kehittämisestä. Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla viranomainen. Perustettavan viranomaisen asema voisi olla Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kaltainen.Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen osana puolustusvoimia. Näistä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa edellyttävät laaja-alaista muutoksen selvittämistä.

På grund av förändringar i vår säkerhetsomgivning är det även viktigt att utveckla frivilligt försvarsarbete. Vårt mål är att stärka det frivilliga försvarsarbetets roll både i det lokala försvaret och i handräckningsuppdrag. Därför har jag inrättat en arbetsgrupp för att utreda Försvarsutbildningsföreningens ställning. Arbetsgruppen kommer att presentera mig sin framställning i slutet av september. I den finns tre alternativ. Det första alternativet baserar sig på utvecklandet av nuläget. Det andra är utvecklandet av MPK som en myndighet. Då skulle dess ställning vara sådan som till exempel Försvarsförvaltningens byggverk har i dag. Det tredje alternativet skulle innebära att MPK blir en del av Försvarsmakten. De två sist nämnda alternativ förutsätter vidare utredning.

Mina damer och herrar, med dessa ord – genom stor respekt för vår historia och genom siktandet mot framtiden – jag vill önska er en minnesvärd högtidsdag!

Hyvät naiset ja herrat

Näillä sanoin – vapautemme esitaistelijoita muistaen ja tulevaisuuteen tähdäten – toivotan teille hyvää juhlapäivää.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä